Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/arba ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija čia https://www.aboutcookies.org/ Jei ištrinsite slapukus, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kultūra ir žmonėsGamta ir augintiniaiŠeima ir sveikataMokslas ir ITSportasŠvietimasTrasaĮdomybėsRinkimų maratonas
ŠEIMA IR SVEIKATA

Bė­dos pri­da­ro ir ne­di­de­lė žaiz­da 

lsveikta.lt nuotrauka

Va­sa­rą ak­ty­viai po­il­siau­jant, ke­liau­jant daž­nai ne­iš­ven­gia­ma ne tik trau­mų, bet ir įvai­riau­sių pa­vir­ši­nių odos su­žei­di­mų. Gy­dy­to­jai įspė­ja – net ir į, at­ro­do, ne­di­de­les žaiz­das ne­va­lia nu­mo­ti ran­ka.

Anot Kau­no kli­ni­kų Plas­ti­nės ir re­konst­ruk­ci­nės chi­rur­gi­jos sek­to­riaus va­do­vės dr. Lo­re­tos Pi­li­pai­ty­tės, pa­vir­ši­nės žaiz­dos – smul­kūs įpjo­vi­mai, įdrės­ki­mai, įbrė­ži­mai, įplė­ši­mai, nu­broz­di­ni­mai, ir ki­to­kios kil­mės pa­vir­ši­nio odos sluoks­nio vien­ti­su­mo pa­žei­di­mai – ne ma­žiau pa­vo­jin­gos nei rim­tes­ni su­žei­di­mai. „Net ne­di­de­lė odos žaiz­da yra at­vi­ri var­tai in­fek­ci­ją ga­lin­tiems su­kel­ti mik­ro­or­ga­niz­mams pa­tek­ti į žmo­gaus kū­ną“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Ko­kį tvars­tį rink­tis

Gy­dy­to­ja pa­brė­žė, kad no­rint iš­veng­ti in­fek­ci­jos ir rim­tų kom­pli­ka­ci­jų, bū­ti­na tin­ka­mai gy­dy­ti žaiz­das. „Jei­gu su­ža­lo­ji­mas yra ne­di­de­lis, žaiz­dą rei­kė­tų nu­plau­ti šva­riu van­de­niu, kad bū­tų pa­ša­lin­ti ne­šva­ru­mai nuo žaiz­dos ir ap­lin­ki­nės odos. Jei yra ga­li­my­bės, ga­li­ma iš­plau­ti žaiz­dą ste­ri­liu fi­zio­lo­gi­niu drus­kos tir­pa­lu. Taip pat ją bū­ti­na su­tvars­ty­ti“, – pir­muo­sius žings­nius var­di­jo Plas­ti­nės ir re­konst­ruk­ci­nės chi­rur­gi­jos gy­dy­to­ja.

Jos pa­ste­bė­ji­mu, itin klai­din­ga ma­ny­ti, kad žaiz­da sklan­džiai su­gis ne­tvars­to­ma.

Re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­rink­ti to­kį tvars­tį, ku­ris pa­lai­ky­tų op­ti­ma­lią drėg­mę, tem­pe­ra­tū­rą žaiz­do­je, bū­tų pra­lai­dus orui, ta­čiau pa­ti­ki­mai sau­go­tų nuo už­ter­ši­mo iš ap­lin­kos, ne­trau­muo­tų žaiz­dos (ne­pri­lip­tų prie žaiz­dos ir ne­su­kel­tų skaus­mo jį kei­čiant), ne­su­kel­tų aler­gi­jos.

„To­kių tvars­čių pa­vyz­džiu ga­li bū­ti si­li­ko­niai pu­tų tvars­čiai. Jei­gu žaiz­da bu­vo su­terš­ta, pa­vyz­džiui, že­mė­mis, tuo­met rei­kė­tų rink­tis an­ti­mik­ro­bi­nį si­dab­ro tvars­tį ar­ba žaiz­dą su­tvars­ty­ti ste­ri­lios ne­aus­ti­nės me­džia­gos tvars­čiais, su­vil­gy­tais an­ti­sep­ti­niu žaiz­dų tir­pa­lu – pa­vyz­džiui, ok­te­ni­di­no di­hid­roch­lo­ri­do, jo­do po­vi­do­no, po­li­hek­sa­ni­do tir­pa­lais“, – pa­ta­rė L.Pi­li­pai­ty­tė.

Ka­da kreip­tis į gy­dy­to­ją

Ta­čiau pa­šne­ko­vė įspė­jo, kad an­ti­mik­ro­bi­nių tvars­čių ir an­ti­sep­ti­nių tir­pa­lų ne­rei­kė­tų nau­do­ti pro­fi­lak­tiš­kai il­giau nei sa­vai­tę. „Jei­gu žaiz­da ne­gy­ja, pra­dė­jo la­biau skau­dė­ti, pa­ki­to jos au­di­nių spal­va, at­si­ra­do pū­lin­go ap­na­šo, ėmė raus­ti ap­link žaiz­dą esan­ti odą, su­ža­lo­ta vie­ta pa­ti­no, rei­kė­tų ne­del­siant kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją“, – sa­kė spe­cia­lis­tė ir pri­dū­rė, kad įkan­dus gy­vū­nui, jei žaiz­da stip­riai krau­juo­ja, įta­ria­mas gi­les­nių au­di­nių su­ža­lo­ji­mas, žaiz­da la­bai su­terš­ta (pvz., že­mė­mis), rei­kė­tų iš­kart kreip­tis į gy­dy­to­ją.

Dėl di­des­nės in­fek­ci­jos ri­zi­kos ypač ati­dūs tu­rė­tų bū­ti cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės, tu­rin­tys ga­lū­nių krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mų, dia­li­zuo­ja­mi pa­cien­tai, var­to­jan­tys vais­tus, slo­pi­nan­čius imu­ni­nę sis­te­mą. Šiems žmo­nėms net ir, at­ro­dy­tų, ne­di­de­lė žaiz­da ga­li bū­ti rim­tų kom­pli­ka­ci­jų prie­žas­ti­mi.

Gy­dy­to­ja pri­mi­nė, kad ne­rei­kė­tų žaiz­dų plau­ti spi­ri­ti­niais an­ti­sep­ti­niais tir­pa­lais (skir­tais ope­ra­ci­nio lau­ko pa­ruo­ši­mui ar pa­vir­šių dez­in­fek­ci­jai), bri­lian­ti­ne ža­lu­ma. Taip pat – ne­tvars­ty­ti tau­kais, ko­pūs­tais, deg­ti­ne ir ki­tais mais­to pro­duk­tais, ne­vy­nio­ti po­pie­riu­mi, ne­bars­ty­ti pe­le­nais ir ki­to­mis ne­me­di­ci­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, ne­skir­to­mis efek­ty­viai žaiz­dų prie­žiū­rai.

Verta žinoti:

• Su­si­žei­dus gam­to­je į žaiz­dą ga­li leng­vai pa­tek­ti stab­li­gės, bo­tu­liz­mo ir ki­tų pa­vo­jin­gų su­kė­lė­jų.

• An­ti­sep­ti­kai pla­čiai nau­do­ja­mi ne tik vie­ti­nei ir plin­tan­čiai žaiz­dos in­fek­ci­jai gy­dy­ti, bet ir jos pa­si­kar­to­ji­mo pro­fi­lak­ti­kai.

• Ne­ga­li­ma žaiz­dų dez­in­fe­kuo­ti įvai­riais an­ti­sep­ti­niais mil­te­liais, ne­nau­do­ti liau­diš­kų „dez­in­fek­ci­jos“ prie­mo­nių – ne­ber­ti į žaiz­dą mil­tų, drus­kos, kt. Ne­pa­ta­ria­ma va­ly­ti žaiz­dų va­ta, nes žaiz­do­je ga­li lik­ti va­tos plau­še­lių ir jį lė­čiau gis.

• Jei nu­broz­di­ni­mas yra sau­sas, nė­ra šla­pia­vi­mo, ge­riau su­žeis­tos vie­tos iš­vis nie­kuo ne­tep­ti. Krau­jui su­kre­šė­jus už­si­de­da ša­šas, ku­ris su­da­ro na­tū­ra­lią ap­sau­gą ir su­da­ro są­ly­gas gi­ji­mui. Tuo­met ge­riau­sia tie­siog už­dė­ti ste­ri­lų tvars­tį, ku­ris ap­sau­go­tų nuo ant­ri­nės in­fek­ci­jos.

GOOGLE rekomenduoja
DALINTIS
ŽYMĖS
_
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaKomentaraiKonkursaiReklama
Kultūra ir žmonėsLietuvaMokslas ir ITPasaulisReklaminiai priedai
Rinkimų maratonasSportasŠeima ir sveikataŠvietimasPrenumerata
TrasaPrivatumo politika
Visos teisės saugomos © 2013-2018 UAB "Lietuvos žinios"