UAB „LIETUVOS ŽINIOS“ (toliau - Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

 

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

 

Duomenų valdytoja - Bendrovė, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius, el. pašto adresas red@lzinios.lt.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie -  el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. +370 612 22646.

 

I.        Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

 

1.1.             Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos)[1]:

1.       Vardas, kuris gali būti susigalvotas.

2.       Pavardė, kuri gali būti susigalvota.

3.       El._pašto adresas.

4.       IP adresas.

1.2.        Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais[2]:

1.       Nuasmenintos tinklalapio lankomumo statistikos.

2.       E. dienraščio prenumeratos atveju – el pašto adresas, reikalingas E.dienraščio prenumeratai.

3.       Vardas ir pavardė – kaip kliento atskyrimo ir identifikavimo priemonė.

1.3.           Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais[3]:

1.        Reikalinga išpildyti šalių susitarimui pateikti E. dienraščio produktą.

2.        Reikalinga pateikti pilną ir kokybišką svetainės funkcionalumą.

3.        Reikalingi pateikti kokybišką ir tinkamą sąsają su trečiųjų šalių servisais, tame tarpe: lankomumo apskaitos ir statistikos, socialiniais tinklais, paieškos varikliais

 

 

        _______________________________________________________________________________________________.

        (šioje vietoje, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, nurodoma, ar duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina vykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir informacija apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes; jeigu duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Bendrovės ar trečiųjų asmenų interesas – aiškiai įvardinamas šis interesas).

 

1.4.           Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metų laikotarpį[4]. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.5.           Duomenys (ne)bus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą[5].

1.6.             Asmens duomenys gali būti perduoti[6]:

1.6.1.        duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);

1.6.2.        teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

1.6.3.        kitiems asmenims asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

1.7.           Bendrovės svetainėje įvedus el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie Bendrovės prekes, paslaugas, pasiūlymus bei naujienas. Užsisakius naujienlaiškį, asmens el. pašto adresą Bendrovė naudos remdamasi asmens sutikimu, kurį galima bet kuriuo metu atšaukti. Asmens el. pašto adresą Bendrovė gali perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad būtų išsiųstas naujienlaiškis. Atsisakyti Bendrovės naujienlaiškių prenumeratos galima paspaudus atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

 

II. Slapukų politika[7]

 

2.1.             Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

 

2.2.             Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais[8]:

2.2.1.        Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

2.2.2.        Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai skirti prisiminti svetinės svečių pageidavimus ir padėti naudoti svetainę veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena svetainės svečių pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus Bendrovė gali naudoti ir svetainės svečių registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius svetainėje nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina naudojimąsi svetaine.

2.2.3.        Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

2.2.4.        Komerciniai slapukai. Naudojami Bendrovės ir trečiųjų šalių slapukai, kad Bendrovės bei kitose svetainėse būtų rodoma suasmeninta reklama.

2.3.             Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

2.4.             Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

2.5.             Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

2.6.             Duomenys apie naudojamus slapukus:

 

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Google Analytics

Trečiosios šalies servisas. Google nuasmeninta tinklalapių lankomumo statistika

2 metai

IP adresas

Gemius Audience

Trečiosios šalies servisas. Gemius Audience nuasmeninti rinkos tyrimai

2 metai

IP adresas

Naujienlaiškio pasiūlymo servisas

 

1 savaitė nuo paskutinio apsilankymo

IP adresas

 

http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=www.lzinios.lt

 

III.   Duomenų subjektų teisės

 

3.1. Asmenys turi šias teises:

3.1.1.        teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

3.1.2.        teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

3.1.3.        teisę reikalauti ištrinti duomenis;

3.1.4.        teisę apriboti duomenų tvarkymą;

3.1.5.        teisę į duomenų perkeliamumą;

3.1.6.        teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

3.1.7.        teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

3.1.8.        teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

3.2.             Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

3.3.             Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

 

IV.               Asmens duomenų saugumas

 

4.1.             Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 

V.                 Teisių gynimo tvarka

 

5.1.             Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 

VI.               Baigiamosios nuostatos

 

6.1.             Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

6.2.             Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.lzinios.lt.

6.3.             Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el. paštas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. +370 612 22646.[1] Šiame punkte pateikiamas tvarkomų asmens duomenų (asmens duomenų kategorijų) sąrašas, nurodytas Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

[2] Šiame punkte pateikiama asmens duomenų tvarkymo tikslai, nurodyti Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

[3] Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų tvarkymo pagrindas, nurodytas Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

[4] Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, nurodytas Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

[5] Jeigu Bendrovė asmens duomenis naudos automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą, tuomet yra nurodoma informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

[6] Šiame punkte pateikiami duomenų gavėjai (jų kategorijos), nurodyti Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

[7] Ši privatumo politikos dalis privatumo politikoje pateikiama, tik jeigu internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai;

[8] Šiame punkte pasirenkama ir nurodomi tik Bendrovės interneto svetainėje naudojamų slapukų tikslai.