Mokėtojas:
Prenumeratos pradžia:
Prenumeratos pabaiga:
Egzempliorių skaičius:
Jūs pasirinkote
Mokėtojas:
Fizinis asmuo
Leidinys:
Egzempliorių skaičius:
1
Prenumeratos laikotarpis:
7 mėn.: nuo 2013.11.01 iki 2014.05.31
Prenumeratos kaina (su PVM):
...
Mokėtojas / Prenumeratorius
Sutinku gauti priminimus apie mano besibaigiančią prenumeratą
Vardas: *
Pavardė: *
E.pašto adresas: *
Telefonas: *
Pristatymo adresas
Miestas/Rajonas: *
Miestelis/Kaimas:
Gatvė:
Namo nr.:
Buto nr.:
Abonementinė dėžutė:
Pašto indeksas: * (sužinoti)
Papildoma informacija (durų kodas ir pan.):
* – privalomi laukai

UAB “Lietuvos žinios”
Vykinto g. 14, Vilnius
Įmonės kodas 122220740
AB DNB bankas, a/s LT98 4010 0424 0006 1567
banko kodas 40100

"Lietuvos žinių" prenumeratą taip pat galima užsakyti:

"Lietuvos ryto" skyriuose:

Vilniuje:Gedimino pr.12a, tel. 274 37 77
Kaune:Laisvės al.7, tel. 40 02 66
Klaipėdoje:M.Mažvydo al.1, tel. 31 11 45
Šiauliuose:Dvaro g.73, tel. 52 03 04
Panevėžyje:Ramygalos g. 15, tel. 50 78 20
Alytuje:S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, tel. 5 11 64
Marijampolėje:Kęstučio g. 5, tel. 9 25 62
Palangoje:Vytauto g.118, tel. 4 84 40
Vilkaviškyje:Sodų g.1, tel. 20 849

Privačių platinimo tarnybų skyriuose:

Druskininkuose:P.Cvirkos g. 40, tel. 5 10 75
Elektrėnuose:Sodų g. 13-3, tel. 3 92 00
Kaišiadoryse:Gedimino g. 59, tel. 5 13 78
Rokiškyje:Taikos g. 5, tel. 3 32 41
Šiauliuose: Trakų g. 20, tel. 50 07 10
Šilalėje:Basanavičiaus g.23, tel. 5 14 21
Šilutėje:Liepų g.1A, tel. 7 54 74

Visuose “PayPost” ir Lietuvos pašto skyriuose