Balsavimo rezultatai
ŠVAISTUOMENĖ
17.06 %
GANDRAGALVIS
14.30 %
PATIKTUKAS
14.11 %
VARGOSPŪDIS
5.98 %
ŠMĖKLINĖS
5.55 %
BIUROZAURAS
5.06 %
DERGLIAVA
4.82 %
NUOŠLIAUŽA
4.44 %
MELAGIENA
4.36 %
BANGUOTUKAS
3.66 %
ALGORITMAS
3.49 %
PRIMINTUKAS
3.14 %
KALNAS
2.90 %
VYTININKAI IR BUNKERININKAI
2.73 %
VILNECIJA
2.73 %
SENGYVENA
1.76 %
ĮRECEPTINTI
1.35 %
BLOGOVĖ
0.95 %
SLIDĖSIS
0.95 %
ATOTOLIS
0.65 %