Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISEKONOMIKASPORTASĮDOMYBĖSGIMTASIS KRAŠTASISTORIJA
ŽMONĖSGAMTA IR AUGINTINIAIŠEIMA IR SVEIKATAMOKSLAS IR ITKULTŪRAŠVIETIMASGYNYBAMULTIMEDIJA
LIETUVA

Nuo reklamos pašto dėžutėse galėsim gintis

 
Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.
Gedimino Nemunaičio nuotr. Vartotojus nuo nepageidaujamos reklamos saugo įstatymai.

Nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių lei­di­nių paš­to dė­žu­tė­se var­to­to­jus tu­rė­tų sau­go­ti Re­kla­mos įsta­ty­mas. Ta­čiau jo pai­so ne vi­si re­kla­mos pla­tin­to­jai. Jų sa­vi­va­lę vi­lia­ma­si ža­bo­ti nau­jo Paš­to įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog sau­sio 1-ąją įsi­ga­lio­jęs nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mas iš­leis­tas, at­si­žvel­giant ir į var­to­to­jų skun­dus dėl į dė­žu­tes me­ta­mos ne­ad­re­suo­to­sios re­kla­mos. Paš­to įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad jei­gu ga­vė­jas jos ne­no­ri, ant laiš­kų dė­žu­tės tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, jog re­kla­mos gau­ti ne­pa­gei­dau­ja. Tai ga­li bū­ti lip­du­kas su už­ra­šu ar ki­toks lais­vos for­mos pra­ne­ši­mas.

„Įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to, kad re­kla­mos pla­tin­to­jai ne­ga­li nie­ko mes­ti, jei­gu žmo­gus už­si­kli­ja­vęs to­kį pra­ne­ši­mą. Prie­šin­gu at­ve­ju bus bau­džia­mi“, – pa­si­kei­ti­mus ko­men­ta­vo AB Lie­tu­vos paš­to at­sto­vė spau­dai Au­re­li­ja Jo­nu­šai­tė.

Dė­žu­tė tu­rė­tų bū­ti pa­žy­mė­ta už­ra­šy­tu ar­ba at­spaus­din­tu teks­tu. „Taip žmo­gus iš­reiš­kia sa­vo no­rą, ku­rio pri­va­lu pai­sy­ti“, – sa­ko ji. Pa­ste­bi, jog daž­niau­siai gy­ven­to­jai už­si­kli­juo­ja lip­du­kus.

Anot pa­šne­ko­vės, tai nė­ra nau­jas rei­ka­la­vi­mas įvai­riau­sias skra­ju­tes ir ki­tus lei­di­nius pla­ti­nan­čioms įmo­nėms. Drau­di­mas vi­sa tai teik­ti ši­to ne­pa­gei­dau­jan­tiems as­me­nims taip pat yra api­brėž­tas Re­kla­mos įsta­ty­me.

At­si­sa­ky­ti re­kla­mos ga­li­ma ir ki­tu bū­du. „Tu­rim raš­tiš­kus gy­ven­to­jų, ne­no­rin­čių jos gau­ti, pra­šy­mus. Mū­sų dar­buo­to­jai in­for­muo­ti apie kon­kre­čius ad­re­sus ir re­kla­mos ten ne­de­da“, – tei­gė A. Jo­nu­šai­tė.

Lais­vos for­mos pra­šy­mą, anot jos, ga­li­ma pa­teik­ti paš­to sky­riu­je ar­ba at­siųs­ti elek­tro­ni­niu paš­tu: „Ta­da įtrau­kiam ad­re­są į sa­vo duo­me­nų ba­zę, kad laiš­ki­nin­kai ži­no­tų.“

Pa­šne­ko­vė sa­ko, jog pa­tys gy­ven­to­jų skun­dų nė­ra ga­vę: „Re­kla­mą pla­ti­nam ne tik mes, bet ir daug įmo­nių, ypač – did­mies­čiuo­se. Jei­gu pra­ne­ši­mų ant dė­žu­čių ne­pai­so­ma, rei­kia kreip­tis į var­to­to­jų tei­ses, o pa­žei­dė­jus aiš­kin­tų­si pa­gal re­kla­mą.“

Pa­na­šių gin­čų bei nuo­bau­dų ne­iš­ven­gia­ma. Jų, pa­sak Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vi­to Jo­no Ūso, ten­ka skir­ti už Re­kla­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Ne­re­tai ten­ka aiš­kin­tis ir at­ve­jus, su­si­ju­sius su ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos siun­ti­nė­ji­mu ry­šio prie­mo­nė­mis.

Tuo me­tu pa­žei­dė­jų bei paš­to dė­žu­čių sa­vi­nin­kų gin­čuo­se kar­tais ne­leng­va įro­dy­ti, jog pas­ta­rie­ji bu­vo at­si­sa­kę re­kla­mos.

Ką tu­rė­tų da­ry­ti var­to­to­jai, in­for­ma­vo VVTAT Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los ir re­kla­mos sky­riaus l. e. p. ve­dė­ja Kris­ti­na Gri­gai­tė. At­si­sa­kius, bet ga­vus re­kla­mos, pri­klau­so­mai nuo jos tu­ri­nio rei­kia kreip­tis į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ar­ba į Vals­ty­bi­nę ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­ją. Jų su­ra­šy­tų pro­to­ko­lų pa­grin­du Tar­ny­ba nag­ri­nės pra­šy­mus ir tai­kys sank­ci­jas.

Per 2012 m. VVTAT nag­ri­nė­jo pen­kias by­las dėl Re­kla­mos įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­žei­di­mo – ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos ry­šio prie­mo­nė­mis siun­ti­mo var­to­to­jui. Re­kla­mi­nės veik­los sub­jek­tams, pa­sak K. Gri­gai­tės, ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da nuo vie­no tūks­tan­čio iki 30 tūkst. li­tų. Jei pa­žei­di­mas ma­ža­reikš­mis, ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da – įspė­ji­mas.

Pas­ta­rai­siais me­tais Tar­ny­ba gau­na vis dau­giau nu­si­skun­di­mų dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos re­kla­mos, sklei­džia­mos į paš­to dė­žu­tes elek­tro­ni­niu paš­tu ar SMS ži­nu­tė­mis. „Ta­čiau ne vi­si skun­dai yra pa­grįs­ti. Daž­nai var­to­to­jai pa­mirš­ta, kad pil­dy­da­mi an­ke­tas įvai­rioms lo­ja­lu­mo kor­te­lėms gau­ti ar nar­šy­da­mi tin­kla­la­pius, už­si­re­gist­ruo­ja bei pa­tei­kia sa­vo kon­tak­ti­nius duo­me­nis ir pa­žy­mi, kad pa­gei­dau­ja gau­ti in­for­ma­ci­ją apie nuo­lai­das ir ak­ci­jas“, – tei­gė K. Gri­gai­tė.

  

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
LIETUVA
Rubrikos: Informacija:
#ATEITIESLYDERIAIEkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasKontaktai
GynybaĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėReklaminiai priedai
KomentaraiKonkursaiKultūraLietuvaPrenumerata
Mokslas ir ITPasaulisSportasŠeima ir sveikataKarjera
ŠvietimasTrasaŽmonės
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"