Tuo tarpu pats nušalintasis miesto vadovas Vytautas Petkevičius LTV „Panoramai“ teigė iš Lietuvos neišvykęs, ketvirtadienį vakare buvęs Palangoje.