Meksikiečių menininkas įveiksmina utopiškiausias savo vizijas
Ke­tu­rias­de­šimt tre­jų me­ni­nin­kas Pa­ulas Mu­gue­tas įpras­tus daik­tus pa­ver­čia me­no kū­ri­niais. Mek­si­ko­je gy­ve­nan­tis ir ku­rian­tis au­to­rius tar­si tri­na plo­ny­tę ri­bą tarp kon­cep­tua­laus me­no ir her­me­neu­ti­kos teo­ri­jos.

Vokiečių filosofas, hermeneutinės krypties kūrėjas Hansas Georgas Gadameris (1900–2002) supratimo ratą išplėtojo kaip dialogą: tarp subjekto ir objekto, praeities, dabarties ir ateities. Hermeneutikos priedermė teigti tam tikras tiesas, jas įžvelgti, perskaityti, aiškinti, kaip savitą ir esminę žmogaus veiklą, kuria siekiama byloti tam tikras prasmes.

Atsakymai užkoduoti, klaidinantys, kartais visiškai įstumiantys žiūrovą į stuporo būseną.

P. Mugueto priėjimas prie meno kūrinio išties neįprastas. Tai ženklų, simbolių ir filosofinių motyvų simbiozė, laužanti logikos dėsnius. Bandymai atspėti, ką autorius norėjo pasakyti priverčia žiūrovą paskęsti spėlionių jūroje, o tai išmuša bet kokį pagrindą iš po kojų.

Meksikos menininko kūryba iki šiol lieka nedaug kam įkandama mįsle. Ryški neoninė šviesa ar drobė padengta barokinio piešinio negatyvu? Tai elegantiškas ir kartu destruktyvus menas. Autorius meta žiūrovui iššūkį, versdamas jį priartėti ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra atvaizduota: tai daiktas, trafaretas, ar dar koks nors netikėtas objektas?

(Ne)suprastas menas

Darbai traukia savo galingu užtaisu, tai it vizualinis magnetizmas. Atsakymai užkoduoti, klaidinantys, kartais visiškai įstumiantys žiūrovą į stuporo būseną.

P. Muguetas paversdamas kasdienius daiktus meno objektais naudoja rašytinį žodį, lyg norėdamas iš naujo susipažinti su supančia aplinka, ieško naujų vardų jai apibūdinti.

Tuo pat metu jo meno kūrinys demonstruoja išraiškingą spalvos galią. Autorius sąmoningai naudoja formalų spalvos grynumą, kad būtų galima suabejoti objekto ir tapybos santykiu. Jis tikslingai stengiasi užbrėžti aiškią liniją tarp jausmų, atsiminimų, kvapų ir tiesiog buvimo, tarp praeities, dabarties ir ateities. Tai konceptualus bei emocionalus pranešimas.

Kartais menas taip ir lieka nesuprastas, nepateikęs atsakymų į klausimus. Prasmė, kurią jame bandai rasti – visiškai neegzistuoja. Tad kam to reikia apskritai? Manipuliuoti matomumo principu ir jo interpretacija tampa norma. Matomumo logika grįstas menas sieka suteikti malonumą jame dalyvaujančiam ir stebinčiam iš šalies žmogui. Kaip teigia amerikiečių popkultūros tyrinėtoja Laura Kipnis „fantazijos neatskleidžia, neprezentuoja aistrų tiesiogiai – jos yra tiesiog aistrų rėmai, aplinka“. Tad P. Muguetas, galima sakyti, savo fantazijas tarsi užkelia ant socialumo arenos – taip įveiksmindamas net utopines savo vizijas.

1999-aisiais išėjo trimetę pagrindinių universitetinių studijų programą „École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy“, čia įgijo licenciato – kvalifikacinį laipsnį.

2001-aisiais įgijo magistro laipsnį Prancūzijos aukštojoje mokykloje „École supérieure des beaux-arts de Nîmes“.

P. Muguet yra surengęs vienuolika personalinių parodų, dalyvavo daugiau nei trisdešimt grupinių parodų. Jo darbai eksponuoti įvairiuose pasaulio muziejuose, tokiuose kaip Meksikos „Museo de Arte Carrillo Gil“ , „Museo Tamayo“, „Colección Jumex“. Prancūzijos „Carré d'Art“ , Briuselio „Espace Escaut“ ir kt.

Menininko darbų yra įsigiję privatūs kolekcionieriai, galerijos ir muziejai.