Girmantė Vaitkutė: naudingiausia sveikatai – pabūti su savimi
Dau­ge­lis klau­sy­to­jų Gir­man­tę Vait­ku­tę va­di­na lie­tu­viš­ką­ja Ade­le ne tik dėl dai­lių bruo­žų, bet ir dėl sce­ną su­dre­bi­nu­sio ga­lin­go bal­so. O ji pa­ti la­biau ver­ti­na nuo kū­di­kys­tės vie­toj lop­ši­nių gir­dė­tus kla­si­ki­nius kū­ri­nius, mat au­go mu­zi­kos mo­kyk­los ko­ri­do­riuo­se, o gro­ti pra­dė­jo vos iš­mo­ku­si vaikš­čio­ti.Pri­sta­ty­da­ma sa­vo kū­ri­nius at­li­kė­ja at­vi­ra: „Ži­nau, kad žmo­nės mu­zi­ką gir­di skir­tin­gai. Man svar­biau­sia, kad kiek­vie­no­je dai­no­je klau­sy­to­jas at­ras­tų da­le­lę sa­vęs, pa­jaus­tų bū­tent jam ke­lia­mas emo­ci­jas, su­si­kur­tų nuo­tai­ką, dai­nas pri­im­tų sa­vaip.“ 

– Esi sakiusi, kad svarbiausia atrasti santykį su savimi. O kai pajunti save, santykiai su kitais tampa labai aiškūs. Kas tu esi pati sau? Kada jautiesi laiminga?

– Pati sau esu tiesiog žmogus – su darbais, kasdieniais džiaugsmais ir rūpesčiais. Jaučiuosi laiminga, kai turiu veiklos, kai ji sekasi. O taip pat, kai lieka laiko tarp visų darbų pabūti su šeima, draugais. Arba kai po aktyvios dienos galiu skirti sau kelias valandas mėgstamoje kavinėje su puodeliu skanios kavos ar arbatos ir knyga. Nedaug reikia iki tos mano laimės – tik kad viskas vyktų pagal planą.

– Kad imtum suprasti save, matyt, turi praeiti laiko, metų. O kaip jauteisi būdama paauglė, kaip šį brendimo laikotarpį išgyveno tavo draugai? Klausiu, nes dabartiniai paaugliai taip pat ieško vidinės harmonijos receptų.

– Dabar atrodo, kad paauglystė buvo taip seniai... Išties, buvo visko: ir nerimo dėl išvaizdos, ir noro patikti. Džiaugiuosi, kad turėjau kelias šaunias veiklas – skautus ir simfoninį orkestrą Balio Dvariono muzikos mokykloje, kur mane supo nuostabūs žmonės. Su kai kuriais jų iki šiol palaikome ryšį. Tie žmonės man yra ypatingi – jų dėka šiandien esu tokia, kokia esu. Manau, kad svarbu kuo anksčiau suvokti, jog esame vieninteliai ir unikalūs, nemėginti kopijuoti ar būti tuo, kuo nesame. Tada ir vidinė harmonija greičiau aplanko.

– Kokia tavo patirtis, ar daugybė veiklos – dainavimas, šokiai, sportas – jaunam žmogui padeda?

– Galiu kalbėti tik iš savo patirties. Manau, kad man veiklos, kuriose buvau, tikrai padėjo. Svarbu suvokti, kad kartais reikia ir pailsėti bei vykdyti įsipareigojimus: mokytis, tobulėti, įgyti naujų žinių. Posakis „kuo daugiau darai, tuo daugiau suspėji“ yra teisingas, tačiau ne fizinės ar psichinės sveikatos kaina.

– Teko girdėti, kad tavo, populiarios atlikėjos, mėgstamiausias poilsis – stovyklauti, gulėti ant minkštų samanų ar klausytis gražiausios muzikos – į palapinę barbenančio lietaus... O kokių sveikatai naudingų pomėgių turi, kuriuos išbandyti galėtume kiekvienas?

– Neveikiu nieko, kas nebūtų išbandyta ir rekomenduojama sveikatos specialistų (juokiasi). Tai ir sportas, ir šokiai, ir buvimas gamtoje. Visi žinome, kad tai – sveika. Na, o naudingiausias sveikatai pomėgis, kurį ne visada sekasi dorai vykdyti, kartais pabūti su savimi ir nuo visko pailsėti. Dažnai sau teisinuosi, kad nesiilsiu, nes neturiu laiko, tačiau kartais tereikia panorėti ir susiplanuoti dieną, savaitgalį ar savaitę tik sau. Tai – labai naudinga sveikatai.

– Tobula Girmantės diena yra...

– Kai viskas vyksta pagal planą ir viskam užtenka laiko: ir sportui, ir darbui, ir poilsiui.

– Labai smagu, kad pastaraisiais metais žinomi atlikėjai, aktoriai, sportininkai remia įvairias socialines akcijas, iniciatyvas. Prie kokių socialinių projektų tu mieliausiai prisijungi? Kurie iš jų tau atrodo prasmingiausi?

Mieliausiai prisijungiu prie pokalbių su jaunimu, prie bendravimo su žmonėmis, kuriems to itin trūksta. Galiu būti ir kalbėtoja, ir klausytoja, kai to reikia.

– Manau, kad jie visi yra daugiau ar mažiau prasmingi, todėl ir vykdomi. Mieliausiai prisijungiu prie pokalbių su jaunimu, prie bendravimo su žmonėmis, kuriems to itin trūksta. Galiu būti ir kalbėtoja, ir klausytoja, kai to reikia.

– Sakoma, kad už kiekvieno stipraus, daug pasiekusio vyro yra dar stipresnė moteris. Vis dėlto net ir tokia moteriai reikia palaikymo. Kas stovėjo už tavęs, kad tokia jauna pasiekei aukštumų muzikoje?

– Už manęs stovėjo ir tebestovi mano šeima. Jie yra ištikimiausi mano gerbėjai, lankosi beveik visuose mano koncertuose. Taip pat džiaugiuosi, kad yra pakankamai kritiški, pasako, jeigu kas nors galėtų būti geriau. Už tai esu jiems be galo dėkinga.