Žiemą keliuose nematyti kelininkų
Ši žie­ma ta­po rim­tu ir kol kas ne­sėk­min­gu iš­ban­dy­mu vals­ty­bės val­do­mai AB „Ke­lių prie­žiū­ra“– po re­gio­ni­nių ke­lių tvar­ky­mo sis­te­mos reor­ga­ni­za­vi­mo su­kur­tai įmo­nei pa­ti­kė­ta ne tik tvar­ky­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nius ke­lius, bet ir juos va­ly­ti žie­mą. Su ma­gis­tra­li­nių ke­lių tvar­ky­mu su­si­do­ro­ja­ma, bet dėl kraš­to ir ra­jo­ni­nių ke­lių būk­lės šią žie­mą skun­džia­ma­si nuo­lat, o su­tik­ti juo­se ke­li­nin­kų tech­ni­ką lai­ko­ma sėk­me.

„Vietiniai keliai prižiūrimi labai prastai, ypač kalvotos vietos, žvyrkeliai. Niekas jų nebarsto, autobusai į kalveles neužvažiuoja, slysta, o juk reikia ir vaikus kasdien į mokyklą vežti. Neretai dėl kelių būklės neišleidžiame autobusų, mokyklos skandalus kelia. – „Lietuvos žinioms“ pasakojo UAB Šilalės autobusų parko direktorius Vytautas Norkus. – Rizikuojame tokiuose keliuose ir mes patys, ir keleiviai.“

„Lietuvos žinių“ skaitytojai iš Kauno rajono guodėsi dėl slidžių, nevalomų rajoninių, o neretai ir krašto kelių. Pasak jų, kelių tvarkymo įmonė skundžiasi nespėjanti kelių valyti, nes esą sena jos technika neatlaiko, o ir tos per mažai, nespėjama jos remontuoti. Panaši padėtis visoje Lietuvoje.

Eismo įvykių suvestinėse kone kasdien pranešama apie slidžiuose, nebarstytuose keliuose susidūrusius, į griovius arba į priešingą važiuojamąją dalį išslydusius automobilius ir skaičiuojamos tų įvykių aukos.

Lietuvoje už magistralinius, daugumą krašto ir rajoninių kelių atsakinga bendrovė AB „Kelių priežiūra“, sukurta 2017 metų pabaigoje, sujungus 10 regioninių kelių priežiūros įmonių ir VĮ „Automagistralė“, ir tik pernai baigta reorganizuoti. Jos savininkė yra Susisiekimo ministerija.

Popierinė tvarka

AB „Kelių priežiūra“ pasakoja, kad tarsi pasiruošė žiemai: nustatė kelių valymo ir barstymo tvarką bei laiką, dirba visą parą.

Bendrovės komunikacijos vadovė Daiva Stankūnienė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad įmonė atsakinga už Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tvarkymą. Atsižvelgiant į eismo intensyvumą bei svarbą, keliai suskirstyti į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius.

„Kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juose pabarstyti slidumą mažinančias medžiagas nėra galimybių, žiemos priežiūros darbai skirstomi į priežiūros lygius (I, II ir III) pagal kelių svarbą. Pirmiausia valomi ir barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai, t. y. magistraliniai keliai. Baigus darbus šiuose keliuose, tvarkomi I, II ir III priežiūros lygio krašto keliai. Baigus darbus krašto keliuose, tvarkomi I, II ir III priežiūros lygio rajoninės reikšmės keliai“, – aiškino ji.

Atrodo, kad nustatyti tvarką yra paprasčiau negu ja vadovautis. Kai pirmiausia vis tvarkomi pagrindiniai keliai, gal kitiems nelieka laiko? Ypač kai ši žiema nešykšti sniego.

D. Stankūnienė „Lietuvos žinioms“ neatsakė į klausimą apie įmonės „Kelių priežiūra“ turimos technikos kiekį ir būklę – kiek ir kokios jos perimta po 11-os įmonių sujungimo.

Žiema ne pirmoji

Pasak Rimvydo Gradausko, prieš kelias dienas svečiavosi kolegos iš Estijos ir stebėjosi, kad Lietuvoje niekada keliai nebuvo taip prastai valomi kaip šiemet.

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus Rimvydo Gradausko nuomone, gyvenimas rodo, kad kelių priežiūros sistemos reforma nebuvo sėkminga. Mat sujungus regionines įmones, visas jų turtas buvo perduotas AB „Kelių priežiūra“. Ne tik turtas, bet ir valdymas centralizuotas. Todėl, pašnekovo žiniomis, centralizuotai planuojamas visos didžiulės naujos bendrovės (2442 darbuotojai) technikos remontas, centralizuotai, iš anksto užsakomos detalės, net ir druska užsakoma ir perkama centralizuotai. Tai užima laiko, o žiema nelaukia konkursų ir paskirstymų .

Pasak R. Gradausko, prieš kelias dienas asociacijoje lankėsi kolegos iš Estijos ir stebėjosi, kad Lietuvoje niekada keliai nebuvo taip prastai valomi kaip šiemet.

„Kelių sektoriuje dirbu nebe pirmą dešimtmetį ir galiu užtikrinti, kad Lietuvoje buvo ir gilesnių, atšiauresnių žiemų, esant tokioms oro sąlygoms kelininkai prašydavo tiltų, kelių statytojų, melioratorių pagelbėti technika. Tai didelės įmonės, kurios turi pakankamai ir greiderių, buldozerių, kitos technikos, kuri žiemą, kai yra mažiau darbo, prastovi, nors galėtų padėti kelius valyti. Kai prireikdavo, išvažiuodavo ir buldozeriai. Bet šiemet nė į vieną organizaciją nebuvo kreiptasi ar prašoma padėti mechanizmais, tik pranešama, kad visa technika dirba“, – kalbėjo kelininkų asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas.

Pasak jo, nė viena kelių įmonė regionuose negali turėti tiek technikos, kad ji visiškai tenkintų poreikius ekstremaliomis sąlygomis. „Bet juk yra kitų variantų – juk gali jos pasisamdyti, pasiskolinti. Mūsų asociacijos narės tikrai padėtų ir paremtų“, – patikino jis.

Asociacija visada kritikavo kelių priežiūros įmonių reformą, kurią laiko rinkos monopolizavimu, ir dėl to kreipėsi į Europos Komisiją. Apie tai „Lietuvos žinios“ rašė 2018 metų spalį. R. Gradauskas teigia, kad atsakymo iš Briuselio dar nėra, tik prašoma kai ką papildyti, nes, matyt, dėl to dar diskutuojama.

Kelių valymas pagal priežiūros lygius

Kelių svarbos lygisValymo laikas, val.DarbaiPastabos
Magistraliniai 10.00–24.00Valymas, barstymasPradedama ne vėliau kaip po 2 val. nustojus snigti
Magistraliniai 24.00–22.00Valymas, barstymasBarstoma iki 7.00 val.
Krašto 14.00–22.00Valymas, barstymasBarstoma iki 7.00 val.
Krašto 26.00–19.00Valymas, barstymasBarstoma iki 8.00 val.
Krašto 39.00–18.00Valymas, barstymasBarstoma iki 10.00 val.
Rajoniniai 16.00–19.00Valymas, barstymasBarstoma iki 9.00 val.
Rajoniniai 26.00–18.00Valymas, barstymasBarstoma iki 14.00 val.
Rajoniniai 39.00–18.00ValymasTik baigus darbus aukštesnio lygio keliuose

Šaltinis: AB „Kelių priežiūra“