Žiema – išbandymas ir elektromobilių vairuotojams
Ši žie­ma vai­ruo­to­jams ne­šykš­ti iš­ban­dy­mų. Per­mai­nin­gi orai, kai tą pa­čią sa­vai­tę spau­džian­tį šal­tį kei­čia gau­sus snie­gas, pa­skui at­os­lū­gis ir ties nu­liu ba­lan­suo­jan­ti tem­pe­ra­tū­ra, o ta­da vėl snie­gas, da­liai vai­ruo­to­jų ta­po ti­kru iš­šū­kiu. Drau­di­kų tei­gi­mu, pa­gal­bos ke­ly­je pa­slau­gų šią žie­mą vai­ruo­to­jams pri­rei­kė 20 proc. daž­niau nei prieš me­tus. Be to, su žie­mos iš­dai­go­mis vis daž­niau su­si­du­ria ne tik įpras­tų trans­por­to prie­mo­nių, bet ir elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai.

Draudimo bendrovės ERGO atstovas Darius Bivainis sako, kad nors elektromobiliai yra atsparesni šalčiui ir itin žemoje temperatūroje juos užvesti gerokai lengviau nei, pavyzdžiui, dyzelinu varomas transporto priemones, jų vairuotojai gali susidurti su kitomis problemomis, rašoma pranešime spaudai.

„Užvedant elektromobilį gerokai žemiau nulio nukritęs termometro stulpelis problemų neturėtų sukelti, bet reikėtų žinoti, kad elektrinė baterija šaltyje tampa mažiau efektyvi. Dėl to su tiek pat įkrauta baterija žiemą nuvažiuojamas šiek tiek mažesnis atstumas nei vasarą. Taigi elektromobiliu važiuojant šaltuoju metų laiku reikia atidžiau sekti baterijos įkrovimo lygį“, – sako D. Bivainis.

Jis pabrėžia, kad, kelyje išsikrovus elektromobilio baterijai, suteikti pagalbą tokiai transporto priemonei sudėtingiau nei įprastais degalais varomiems automobiliams. „Jei keliaujant baigėsi benzinas ar dyzelinas, pagalbos kelyje apsaugą turintiems vairuotojams degalų pristatoma į vietą, todėl jie gali kelionę tęsti, o išsikrovusį elektromobilį jau tenka transportuoti iki artimiausios įkrovimo stotelės arba į namus. Tai, be abejo, užtrunka. Tiesa, pakankamos apimties apsaugą turintys vairuotojai tokiais atvejais gali pasinaudoti pakaitiniu automobiliu“, – teigia D. Bivainis.

Pasak specialisto, užvesdami savo transporto priemones šaltyje, elektromobilių vairuotojai su problemomis beveik nesusiduria, bet žiemiškos vairavimo sąlygos jiems rizikingos tiek pat, kiek ir kitų automobilių vairuotojams.

„Visiems vairuotojams apsnigta, provėžuota, slidi kelio danga tikrai apsunkina važiavimą – nesvarbu, prie kokios transporto priemonės vairo jie sėstų. Praėjusių metų gruodį ir šiemet sausį pagalbą kelyje, kurios prireikė dėl gamtos sąlygų, iš viso suteikėme daugiau nei 100 kartų. Dalis šių atvejų susiję su dėl šalčio neužsivedančiais automobiliais ar užšalusiomis jų durelėmis, tačiau daugiausia pagalbos vairuotojams prireikė dėl patirtų eismo įvykių ir įklimpimo sniege“, – kalba D. Bivainis.

Draudikų atstovas pasakoja, kad bene dažniausias žiemiškų gamtos sąlygų nulemtas įvykis, dėl kurio vairuotojams prireikia pagalbos, yra nuslydimas nuo kelio. Dažniausiai tokios nelaimės nutinka užmiesčio keliuose nepasirinkus saugaus greičio.