Žeria priekaištų automobilių mokesčiui
Bu­vu­siam ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Na­vic­kui par­eiš­kus, kad par­eng­tas au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­čio pro­jek­tas dėl ar­tė­jan­čių rin­ki­mų kol kas ati­dė­tas, prem­je­ras sa­ko, kad mo­kes­tis su­žlug­dy­tų di­džią­ją da­lį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų – anot jo, Vy­riau­sy­bė ke­ti­na ska­tin­ti žmo­nes at­si­sa­ky­ti tar­šių au­to­mo­bi­lių, už tai mo­kant kom­pen­sa­ci­jas.

„Jis (mokestis – BNS) gali būti patvirtintas tuomet, kai yra protingas mokestis. Jeigu mes norime sužlugdyti didžiajai daliai Lietuvos žmonių gyvenimus ir juos palikti be transporto priemonės, tai tokį neparuoštą klausimą galima stumti. Tiesiog buvo ministrų apsisprendimas, kolektyvinis sprendimas, kad pradėkime nuo tų priemonių, kurios ne baudžia, o skatina“, – penktadienį žurnalistams teigė Saulius Skvernelis.

„Žinant Lietuvos automobilių parko vidutinį amžių, būtų peilis daugumai gyventojų ir tiems, kurie gauna ne pačias didžiausias pajamas“, – pridūrė jis.

Anot premjero, savanoriškai atsisakydami taršių automobilių, žmonės galėtų už tai gauti kelių šimtų eurų kompensaciją, kurią panaudotų įsigyjant mažiau taršų automobilį.

„Jei automobilį utilizuoji į sąvartyną ir jis daugiau nebus naudojamas, duodama finansinė parama. Dar nesame apsisprendę dėl sumos, tačiau tai tikrai nebus tūkstančiai, bus keli šimtai eurų“, – aiškino premjeras.

Anot jo, teisės aktai dėl tokios paramos turėtų būti priimti kitąmet.

K. Navickas žiniasklaidai teigė, jog Aplinkos ministerija buvo numačiusi ir skatinančias priemones, tačiau šis sumanymas žlugo, šią savaitę Vyriausybei nusprendus nuo klimato kaitos programos nurėžti 10 mln. eurų.

„Mes buvome parengę priemonę, kurioje buvo numatyta, kad tie automobilių savininkai, kurių automobiliai yra taršiausi ir jie juos turi daugiau nei trejus metus, gali priduoti automobilį ir gauti 600 eurų kompensaciją, kuponą kitam mažai taršiam automobiliui įsigyti“, – aiškino buvęs ministras.