Vokietijoje tiek prisnigo, kad pusnyse užstrigo traukinys
Eu­ro­po­je ir to­liau siau­tė­ja snie­go aud­ros, o jos pa­da­ri­nius jau­čia di­de­lė da­lis vals­ty­bių. La­biau­siai nu­ken­tė­jo Aus­tri­ja, ta­čiau ir ki­to­se ša­ly­je gau­sus snie­gas pri­da­rė ai­bę ne­ma­lo­nu­mų.

Štai, Vokietijoje traukinys tiesiog įstrigo milžiniškose pusnyse. Gelbėtojams, tikrąja to žodžio prasme, teko jį atkasti.

Įmonės „Harzer Schmalspurbahn“ traukinys netoli Širkės, ant Brokeno kalno užklimpo sniege.

Nuotraukose matyti, kad sniego traukiniui beveik iki pat stogo.