Už vairavimo pamokas sumokės merija
Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ga­vęs Aly­taus ra­jo­ne be­si­mo­kan­tis gim­na­zis­tas su­lauks 200 eu­rų kom­pen­sa­ci­jos iš šio ra­jo­no biu­dže­to.

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino tvarką, pagal kurią vairavimo pažymėjimus gavusiems šio rajono gimnazistams bus skiriama 200 eurų kompensacija daliai patirtų išlaidų padengti. Meras Algirdas Vrubliauskas pabrėžia, jog vienas tokio dosnumo tikslų – paskatinti Alytaus rajone gyvenančias šeimas leisti savo vaikus į rajono mokyklas. „Dabar situacija tokia, kad daugiau kaip tūkstantis mūsų rajono moksleivių lanko Alytaus miesto mokyklas, nors mokytis rajone jiems sudarytos puikios sąlygos“, – sakė A. Vrubliauskas.

Rems tik rajone besimokančius moksleivius

Jau netrukus 20 Alytaus rajono mokyklas lankančių gimnazistų galės prašyti piniginės kompensacijos dėl išlaidų už vairavimo pamokas. Aišku, jeigu jiems pavyks sėkmingai išlaikyti vairavimo egzaminus ir gauti vairuotojo pažymėjimus. „Savivaldybės biudžete rasime po 200 eurų kiekvienam moksleiviui, kuriam bus įteiktas vairuotojo pažymėjimas. Kitos sritys dėl to nenukentės. Finansų ministerija giria mūsų savivaldybę už protingai leidžiamas lėšas“, – pabrėžė meras. Vairuoti besimokančius rajono moksleivius numatyta iš dalies kompensuoti ir šiais, ir 2020 metais.

/ Romo Jurgaičio nuotrauka

„Turėti vairuotojo pažymėjimą jau tapo būtinybe. Pavyzdžiui, kone visuose skelbimuose, kviečiančiuose dalyvauti konkursuose valstybės tarnautojų pareigoms eiti, nurodomas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą“, – akcentavo A. Vrubliauskas. Todėl imtasi iniciatyvos Alytaus rajone gyvenantiems ir besimokantiems gimnazistams sudaryti galimybę kuo anksčiau išmokti vairuoti ir gauti vairuotojo pažymėjimą. „Tie vairuoti išmokę moksleiviai, kurie gyvena Alytaus rajone, bet lanko miesto ar gretimų Varėnos bei Prienų rajonų savivaldybių mokyklas, kompensacijų negaus“, – sakė Alytaus rajono meras. A. Vrubliauskas pridūrė, kad 200 eurų bus skiriama visiems moksleiviams, nepriklausomai nuo jų šeimų gaunamų pajamų.

Algirdas Vrubliauskas: „Vienas tokio dosnumo tikslų – paskatinti Alytaus rajone gyvenančias šeimas savo vaikus leisti mokytis į rajono mokyklas.“

Vairuotojo pažymėjimo kaina

Alytaus rajono Kriokialaukio Tomo Norkaus-Naruševičiaus gimnazijos direktorė Idalija Šukevičienė teigė, jog šiame miestelyje vairavimo kursai rengiami porą kartų per metus. Juos veda į gimnaziją iš Alytaus atvykstantys vairavimo mokyklų instruktoriai. Kursus paprastai lanko po šešis 11–12 klasių moksleivius. Ugdymo įstaigos vadovė darė prielaidą, kad dabar, išgirdę apie kompensacijas, visi gimnazistai norės mokytis vairuoti.

Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis pasakojo, jog šioje mokykloje iki 2019-ųjų sausio pabaigos dar dirbs vairavimo instruktorius. Jis veda vairavimo pamokas aukštesnių klasių gimnazistams. „Nuo šio vasario vairavimo instruktoriaus nebeliks, todėl moksleiviams greičiausiai teks važinėti į Alytų. O galbūt miesto vairavimo instruktoriai atvažiuos mokyti gimnazistų į Butrimonis“ , – svarstė V. Valvonis.

Vairavimo instruktoriumi Alytuje dirbantis Raimundas Gelžinis tvirtino, kad iki šiol pasirengti vairavimo egzaminui (išklausyti teorinį kursą ir 30 valandų mokytis vairuoti vadovaujamam instruktoriaus) kainavo 350 eurų. „Šiuo metu vyksta žiemos akcijos, tad būsimi vairuotojai parengiami už 250 eurų“, – neslėpė R. Gelžinis. Vairuoti paprastai mokomasi du mėnesius (rengiamos ir teorinės, ir praktinės vairavimo pamokos). Jei per 30 praktinių valandų vairavimo įgūdžių neįgyjama, už kiekvieną papildomą mokymosi vairuoti valandą imamas 20–25 eurų atlygis. R. Gelžinio žodžiais, moksleiviams paprastai pakanka 30 valandų išmokti vairuoti.

Valstybės įmonė „Regitra“ informuoja, kad teorinis vairavimo žinių patikrinimas atsieina 10,14 euro, praktinio vairavimo egzamino kaina – 16,8 euro. Vairuotojo pažymėjimas, priklausomai nuo jo išdavimo skubos, kainuoja nuo 14,19 iki 37,36 euro.