Sukčiai patiklius vairuotojus palieka ir be padirbtų teisių, ir be pinigų
„Re­gi­tra“ pra­ne­ša, jog pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo su­kčių, siū­lan­čių įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti ne­le­ga­liais bū­dais. Vien pra­ėju­sią sa­vai­tę Kau­ne už­fik­suo­ti net du at­ve­jai, kuo­met į „Re­gi­trą“ at­vy­kę as­me­nys pri­si­pa­ži­no, jog ne­pa­žįs­ta­mam as­me­niui su­si­mo­kė­jo už ne­va ti­krą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. „Re­gi­tra“ įspė­ja ne­pa­sik­liau­ti su­kčiais, nes jų pa­grin­di­nis tiks­las – iš­vi­lio­ti pi­ni­gus.

Kaune į sukčių pinkles pakliuvę asmenys įmonės darbuotojams įvardijo ir tikslias pinigų sumas, kurias sumokėjo už pažadėtą neva tikrą vairuotojo pažymėjimą. Sukčiai skelbiasi tokias paslaugas teikiantys už 600–800 Eur. Be to, asmenys prisipažino nelegalia veikla užsiimantiems asmenims perdavę tokių dokumentų kaip paso ir medicininės pažymos kopijas, rašoma pranešime spaudai.

Taip pat visai neseniai panašus atvejis įvyko ir Šiauliuose. Po B kategorijos praktikos egzamino darbuotojui pranešus, kad egzaminas „neišlaikytas“, asmuo paprašė grąžinti sumokėtus pinigus už neva iš anksto pažadėtą teigiamą įvertinimą.

„Noriu pakviesti visus būti sąmoningais ir nepasikliauti sukčių melagystėmis apie lengvesnius kelius gauti vairuotojo pažymėjimą. Tokiu būdu prarasite ne tik savo pinigus, tačiau galite įkliūti ir į finansines machinacijas apie tai nieko net nenutuokdami. Jokiu būdu neatiduokite savo asmens dokumentų ar jų kopijų nepažįstamiems asmenims“, – pasakoja „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Paprastai, siekiant išvilioti pinigus, yra pasakojamos istorijos apie tai, kad asmuo turi artimą draugą, dirbantį „Regitroje“ arba policijoje, kuris yra „padėjęs“ ne vienam žmogui. Išgalvoti pavyzdžiai tarsi sukuria pasitikėjimo jausmą, o sukčiaus raginimai greičiau apsispręsti, nes jis neva neturi laiko, dažnai tampa lemiamu veiksniu.

Pastebima, jog dažniausiai tokiais pasiūlymais susižavi asmenys, kurie yra praradę teisę vairuoti, arba jauni žmonės, neseniai grįžę iš užsienio ir galimai turintys papildomų pinigų.