Reidas Vokietijoje – 190 girtų vilkikų vairuotojų
Sek­ma­die­nį, sau­sio 27-ą, He­se­no po­li­ci­ja su­ren­gė ma­si­nį rei­dą, po ku­rio 80 vai­ruo­to­jų, įver­ti­nus jų gir­tu­mo laips­nį, bu­vo užd­raus­ta tęs­ti ke­lio­nes, pra­ne­ša https://ger­ma­nia.one.

Iš viso policija patikrino 1 200 vilkikų vairuotojų, sustojusių sunkiasvorio transporto stovėjimo aikštelėse. 190 iš jų buvo neblaivūs, 79-iems alkoholio kiekis kraujyje viršijo 0,5 promilės. Esant tokiam girtumui Vokietijoje vairuoti draudžiama, todėl pastarųjų vairuotojų „poilsis“ prasitęsė.

Vienas pažeidėjų – tolimųjų reisų vairuotojas, vežęs ypač pavojingą krovinį – azoto rūgštį. Jam nustatytas 1,5 promilės girtumas.

Suprasdami, kad ne visi vairuotojai gali geranoriškai klausyti nurodymų, kai kuriems vilkikams teisėsaugos pareigūnai blokavo ratus, dalis vairuotojų turėjo atiduoti raktus arba vairuotojų pažymėjimus. Iš viso operacijoje dalyvavo 250 policininkų.

Pareigūnai pažymėjo, kad neblaivūs vilkikų vairuotojai kėlė didelį pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams. Tai buvo pirma tokia akcija Hesene, bet, įvertinus jos rezultatus, policija reidus galvoja kartoti.

trucker.lt