Prancūzijoje ir Lietuvoje didžiausias dyzelinių mašinų proc. ES
Ar ži­nai, kad Lie­tu­va yra an­tra ša­lis Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių pro­cen­tą?

Kaip rodo 2016 metų „Eurostat“ duomenys, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, Lietuvoje dyzelinės mašinos sudaro 65 proc. visų lengvųjų automobilių.

Pirmoje vietoje pagal tokių automobilių procentą – Prancūzija (69 proc.).

Tiesa, Lietuva yra ir antroje vietoje (10 proc.) pagal alternatyvius degalus naudojančių automobilių procentą. Lietuvą lenkia tik kaimyninė Lenkija (16 proc.)