Metai iki šviesoforų be žalių rodyklių: ką reikia žinoti
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mui, ku­ris nu­sta­to va­žia­vi­mo per san­kry­žas, tvar­ką. Jau po me­tų bus pa­nai­kin­tos į de­ši­nę pu­sę lei­džian­čios su­kti, ža­lios ro­dyk­lės.

Jau po metų, nuo 2019 m. lapkričio 1 d., įsigalios svarbūs pokyčiai, apie kurios vairuotojai turėtų žinoti jau dabar, rašo 15min.lt.

Ką apie naująją tvarką turi žinoti vairuotojai?

Bus atsisakoma KET 75-ojo punkto, kuriame įrašyta taisyklė: Jeigu ties žaliu šviesoforo signalu įrengta papildoma sekcija su žalia rodykle, važiuoti rodyklės nurodyta kryptimi leidžiama tik įsijungus šios sekcijos signalui. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. atsisakoma KET 75 punkto, kuris papildomos sekcijos rodyklės kryptimi leisdavo važiuoti tik šios sekcijos signalui įsijungus. Įrengus šviesoforą su papildoma sekcija į dešinę, kai pagrindinis žalias šviesoforo signalas būtų žalias skritulio formos signalas, nedegant papildomai sekcijai į dešinę būtų leidžiama važiuoti visomis kryptimis (tarp jų ir į dešinę) pagal pagrindinį žalią šviesoforo signalą.

Šiuo atveju vairuotojas, sukdamas į dešinę pagal pagrindinį žalią šviesoforo signalą, privalės duoti kelią kitiems eismo dalyviams (dviratininkams, pėstiesiems) pagal KET 158 punktą.