Lietuvoje daugėja naujų automobilių: kokie populiariausi?
Pre­li­mi­na­riais „Au­to­Ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, gau­tais pa­gal ES reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką iš­ana­li­za­vus VĮ „Re­gi­tra“ pa­teik­tus pra­di­nius duo­me­nis, 2018 m. gruo­dį Lie­tu­vos nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (M1 ir N1) re­gis­tra­vi­mas pa­di­dė­jo 26 proc. iki 2770 vnt. 2017 m. gruo­dį ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti 2204 au­to­mo­bi­liai, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai.  

Reeksportas išlieka vienu svarbiausių spartaus augimo veiksnių: 1164 gruodį įregistruoti nauji automobiliai (iš jų – 1069 „Fiat“, 51 „Jeep“ ir 40 „Alfa Romeo“) buvo išregistruoti dar iki mėnesio pabaigos, o dar bent 24 bus išregistruoti artimiausiu metu.

Gruodį asmeninių automobilių (M1) registravimas ūgtelėjo 25 proc. iki 2453 vnt., o lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) apimtis augo dar sparčiau: +33 proc. iki 317 vnt. Kalbant apie atskiras darbo dienas, pati sėkmingiausia buvo gruodžio 20 d., kuomet įregistruoti net 362 automobiliai, o prasčiausia buvo gruodžio 31 d., kuomet įregistruoti vos 5 automobiliai.

Praeitą mėnesį Lietuvos naujų automobilių rinkoje toliau pirmavo „Fiat“ markė (1091 vnt.), antrąją vietą išsaugojo „Volkswagen“ (467 vnt.)., trečioje pasiliko „Toyota“ (193 vnt.), o ketvirtąją vėl užėmė „Škoda“ (153 vnt.). Tarp prestižinių markių pirmavo „Alfa Romeo“ (43 vnt.) ir „Volvo“ (29 vnt.).

Gruodį tarp asmeninės paskirties (M1) automobilių pirmavo „Fiat 500“ (850 vnt.), „Fiat Tipo“ (166 vnt.), „Volkswagen Transporter“ (78 vnt.), „Volkswagen Passat“ (62 vnt.) bei „Renault Clio“ ir „Jeep Compass“ (po 53 vnt.). Tarp lengvųjų komercinių automobilių (N1) populiariausias buvo „Peugeot Partner“ (60 vnt.).

Tiesa, reikia pastebėti, jog 849 „Fiat 500“, visi 166 „Fiat Tipo“ ir 47 „Jeep Compass“ buvo išregistruoti dar iki mėnesio pabaigos.

2018 metais Lietuvoje iš viso įregistruota 35 966 nauji lengvieji automobiliai, t.y. 24% daugiau nei 2017 metais (29044 vnt.).