Kodėl žiemą pavojingos netinkamai pripūstos padangos?
Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ži­no, ta­čiau dau­gu­ma nuo­lat pa­mirš­ta, kad bū­ti­na nuo­lat ste­bė­ti pa­dan­gų oro slė­gį. Iš­ma­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se tai da­ro kom­piu­te­riai, pa­pras­tes­nė­se ver­si­jo­se rei­kia įpras­ti tai at­lik­ti pa­tiems. Ir ne tik to­dėl, kad ne­tin­ka­mai pri­pūs­tos pa­dan­gos grei­čiau dė­vi­si. Per di­de­lis slė­gis žie­mą ga­li pri­da­ry­ti ir pa­pil­do­mų rū­pes­čių.

Moksliškai įrodyta, kad vėstant orams, su kiekvienais 10 laipsnių, slėgis padangose mažėja. Atšalo oras? Įpraskite apžiūrėti savo automobilį. Tikrinti slėgį padangose reikia ir tada, jeigu jos buvo keistos ar remontuotos. Ne visų servisų darbuotojai tinkamai ir sąžiningai atlieka savo darbą.

Dalis vairuotojų vis dar tiki, kad žiemą automobilį bus lengviau suvaldyti, jeigu slėgis padangose bus mažesnis negu nurodoma rekomendacijose. Važiuojant šlapiu sniegu ši teorija gal ir pasiteisina, tačiau visumoje slėgis padangose turėtų būti toks, kokį nurodė gamintojas.

Atminkite, kad netinkamai pripūstos padangos turi tiesioginę įtaką automobilio valdymui, blogina jo stabdymo savybes ir tokia transporto priemonė, ypač žiemą, naudoja gerokai daugiau degalų. Jums tikrai to reikia?

trucker.lt