Kaip per kelias minutes pavogti „Tesla Model S“: tereikia telefono ir planšetės
„Tes­la Mo­del S“ au­to­mo­bi­liai yra va­gia­mi itin re­tai. Taip yra dėl to, kad jie yra ne­pap­ras­tai ge­rai ap­sau­go­ti, leng­vai se­ka­mi, o ir leng­vai par­duo­da­mų da­lių juo­se ne tiek daug. Vis­gi tai yra ma­ža pa­guo­da An­to­ny Ken­ne­dy, Esek­so gy­ven­to­jui, ku­rio „Mo­del S“ bu­vo pa­vog­tas nau­do­jant tik po­rą po­pu­lia­rių prie­tai­sų – va­gys tu­rė­jo tik te­le­fo­ną ir plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį.

Iš tiesų vagystė buvo labai paprasta. Vienas nusikaltėlis priėjo prie „Tesla“ savininko namų su telefonu. Telefone įrašyta programinė įranga nuskaitė namuose buvusių raktelių signalą ir jį atkartojo. Prie automobilio stovėjo kitas vagis, kurio laikoma planšetė dar kartą sustiprino signalą, priversdama „Model S“ manyti, kad šalia stovi žmogus su rakteliais. Pora akimirkų ir vagys galėjo ramiai važiuoti tolyn. Aišku, sunkiausia dalis buvo įkrovimo laido atjungimas, bet nemanykite, kad vagys nežinojo „Model S“ subtilybių.

„Tesla Model S“ automobiliai yra sujungti į didelį tinklą ir vairuotojai gali pasiekti savo mašiną internetiniu ryšiu. Galima pamatyti, kur jis yra, kokia jo baterijų būklė, sužinoti kitus parametrus. Tačiau vagys žinojo apie šias galimybes ir jas kažkaip pašalino. Galbūt buvo pasitelktas koks nors signalą blokuojantis prietaisas, o galbūt buvo pašalinta SIM kortelė. Kad ir kokį būdą pasirinko vagys, automobilis yra dingęs, o vilčių jį atgauti – mažai.

Tokios vagystės, kuomet tiesiog nuskaitomas raktelio signalas, vis populiarėja. Jos yra labai paprastos, joms nereikia daug įgūdžių ar žinių. Įrenginius ar programinę įrangą galima tiesiog nusipirkti. Tam tikra prasme, tai yra daug lengviau nei bandyti sulaužyti seno automobilio spynelę.

Automobilių gamintojai žino šią problemą, tačiau atsisakyti beraktės durų atidarymo sistemos neketina. Vietoje to vairuotojus ragina slėpti raktelius. „Tesla“ pateikė kiek geresnį sprendimą – PIN kodo galimybę. Tačiau ar tikrai nebūtų lengviau vietoj PIN kodo sukurti kokią nors spynelę, į kurią būtų galima įstatyti raktelį ir jį pasukti?

Pavogto „Tesla Model S“ savininkas PIN kodo nebuvo įjungęs, o dabar – jau per vėlu. Automobilius tenka saugoti garažuose, o raktelius geriau jau slėpti kiek įmanoma toliau nuo laukinių sienų (arba seife). Vairuotojai prašo bent kokios geresnės apsaugos ar mygtuko, kuris raktelį išjungtų, bet sprendimų vis dar tenka laukti.