Į kelius išvyko pasipuošę neužmirštuolėmis
Mi­nint Lais­vės gy­nė­jų die­ną šį sa­vait­ga­lį au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai į ke­lius iš­vy­ko pa­si­puo­šę ne­už­mirš­tuo­lė­mis – at­min­ties ir pa­gar­bos, ko­vo­ju­siems už lais­vę 1991 me­tų sau­sio 13 die­ną, sim­bo­liais. 

„Manau kiekvieno piliečio pareiga nepamiršti šių įvykių, jų didvyrių ir praeities, kurios dėka turime dabartį. Aš didžiuojuosi įsisegęs neužmirštuolę, o ir keleiviai gražiai tai priima, pakalbina, pagiria“, – pasakojo tarpmiestinių autobusų vairuotojas Saulius Petkevičius.

Į Lietuvos kelius pasidabinę neužmirštuolėmis išvyko daugiau nei 600 „Kautros“ autobusų vairuotojų.