Greiti ir įsiutę BMW vairuotojai kurį laiką vaikščios pėsčiomis
Pre­ky­bos cen­tro au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je lenk­ty­nia­vę vai­ruo­to­jai ne­te­ko tei­sės vai­ruo­ti, tre­čia­die­nį so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Teisėsaugos duomenimis, vienas iš dviejų vairuotojų nubaustas 225 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimu metams, antrajam skirta 1,2 tūkst. eurų bauda ir teisė vairuoti atimta dvejiems metams.

Pasak policijos, abu lenktynininkai pripažino savo kaltę, dėl įvykio gailėjosi.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip du BMW automobiliai dideliu greičiu įvažiuoja į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Įraše matosi, jog vienas iš automobilių atsitrenkia į sieną ir apgadina ją bei automobilį.