Elonas Muskas skelbia: greituminis požeminis tunelis – gruodžio pradžioje
Tes­la ir Spa­ceX kom­pa­ni­jų įkū­rė­jas Elo­nas Mus­kas Twit­te­ry­je pa­skel­bė vaiz­do įra­šą iš pir­mo­jo Los An­dže­le pa­sta­ty­to grei­tu­mi­nio po­že­mi­nio tu­ne­lio.

„Šiandien įveikiau visą Boring Co tunelį po Los Angelu. Gluminamai ilgas. Atidarymo šventė rengiama gruodžio 10 dieną.

Tunelį statanti E. Musko kompanija The Boring Company planuoja atidaryti jį gruodžio 10 dieną.

Numatyta, kad tunelių sistema judės automobiliai, kurie užvažiuos ant specialios platformos, o taip pat bepiločių elektrobusų keleiviai. Tuneliais platformos judės iki 250 kilometrų per valandą greičiu.