Elonas Muskas atidarė pirmąjį požeminį greitąjį tunelį
Elo­nas Mus­kas pri­sta­tė pir­mą­jį grei­tą­jį po­že­mi­nį tu­ne­lį Hawt­hor­ne mu­ni­ci­pa­li­te­te ne­to­li nuo Los An­ge­lo, kur įsi­kū­ru­si vers­li­nin­ko kom­pa­ni­jos „The Bo­ring Com­pa­ny“ būs­ti­nė.

„The Boring Company“ pažymi, kad statyba tradiciniais inžinerijos būdais būtų kainavusi maždaug po milijardą dolerių už tunelio kilometrą.

Kas dar žinoma:

Požeminiu tuneliu „Tesla Model S“ automobiliu pirmieji važiavo žurnalistai ir kviestiniai svečiai.

„Associated Press“ korespondentas pažymėjo, kad mašina stipriai kratėsi. Kai kuriuos svečius tai džiugino, o kai kuriuos – užsupo.

Bandomojo važiavimo metu buvo aptikti sienų konstrukcijų nelygumai, todėl atrodė, kad „Tesla“ važiuoja gruntiniu keliu, rašo The Los Angeles Times. Muskas pažadėjo visus trūkumus ištaisyti.Tunelio ilgis – 1,83 km, jo statyba truko beveik du metus ir kainavo 10 milijonų dolerių. Į sumą įskaičiuoti žemės darbai, vidinės infrastruktūros kūrimas, saugumo ir ryšių sistemos.

„The Boring Company“ įsitikinusi, kad tunelis padės išspręsti spūsčių kelyje problemą. Visgi tam gali reikėti naudoti naujas mašinas su šoniniais ratais, kurios prezentacijoje irgi buvo pademonstruotos.