Eismas Kaunas-Marijampolė – atnaujintas
Dėl tech­ni­nio eis­mo įvy­kio ke­ly­je Kau­nas-Ma­ri­jam­po­lė bu­vo lai­ki­nai ne­pra­va­žiuo­ja­ma vie­na ke­lio juo­sta ne­to­li Ma­ri­jam­po­lės.

Incidentas įvyko ties Puskelnių kaimu, laikinai nepravažiuojama eismo juosta nuo Kauno, pranešė Marijampolės policija.