Didžiuosiuose Lietuvos miestuose – akcija žuvusiems keliuose atminti
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­nint die­ną žu­vu­siems ke­liuo­se at­min­ti di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vyks ak­ci­ja „Neuž­gesk“.

Jos metu ant centrinių Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pastatų plevens simbolinių žvakių šviesos, kviesiančios praeivius stabtelėti, susimąstyti ir prisiminti asmenis, žuvusius tragiškuose eismo įvykiuose.

Minint šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje.

Nuo 18 iki 23 val. nušvis Vilniaus arkikatedra bazilika, Kauno miesto rotušė ir Klaipėdos geležinkelio stotis.

Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti Lietuvoje minėta visą šią savaitę. Mokyklose vyko saugaus eismo pamokos, policijos pareigūnai dalyvavo susitikimuose su bendruomene.