Didžioji dalis kelių Lietuvoje – slidūs
Pir­ma­die­nį di­džio­jo­je ša­lies da­ly­je dėl sny­gio vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai pa­deng­ti plo­nu snie­go sluoks­niu ir sli­dūs, pra­ne­ša Eis­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras.

Rytų ir pietų Lietuvoje pagrindiniai keliai yra su sniego provėžomis, tačiau mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai lieka padengti prispausto sniego sluoksniu, slidūs.

Visoje šalyje dirba kelių priežiūros mechanizmai.

Oro temperatūra svyruoja nuo 3 iki 8 laipsnių šalčio.