Degalinėse laukia painiava: dyzeliną žymės B
Nuo lap­kri­čio 1 die­nos kei­čia­mas de­ga­lų ženk­li­ni­mas de­ga­li­nė­se. Dėl to jau ry­toj ir vi­są Vė­li­nių sa­vai­tę de­ga­li­nė­se, ti­kė­ti­na, for­muo­sis ei­lės, nes vai­ruo­to­jams teks bū­ti įdė­miems ir aiš­kin­tis, ko­kius de­ga­lus pil­ti į au­to­mo­bi­lį – mat jų žy­mė­ji­mas po pa­kei­ti­mo ga­li klai­din­ti. Vai­ruo­to­jai tu­rės su­kti gal­vas ir dėl ki­tų jiems de­ga­li­nė­se siū­lo­mų nau­jo­vių, ku­rios ga­li pa­kenk­ti au­to­mo­bi­liams ir ke­lia nuo­gąs­ta­vi­mų jų sa­vi­nin­kams.

Kaip „Lietuvos žinioms“ nurodė Energetikos ministerija, nuo rytojaus degalinėse benzinas bus pažymėtas žodžiu „Benzinas“ (nurodant jo rūšį 95 ar 98) ir raide E. Šalia raidės E bus parašytas skaičius 5 arba 10 – jie procentais nurodys, koks yra maišytas maksimalus biodegalų (etanolio) kiekis benzine.

Dyzelinas bus žymimas žodžiu „Dyzelinas“ ir raide B. Šalia raidės B bus parašytas skaičius 7, 10, 20 arba 30 – šie skaičiai procentais nurodys, koks dyzeline yra įmaišytas maksimalus biodegalų (riebalų rūgščių metilo esterio) kiekis.

Kuo variklis naujesnio tipo, tuo jautresnis bet kokiems degaluose esantiems teršalams, todėl kai kurie automobilių gamintojai perspėja vairuotojus nenaudoti biodegalų, jei variklis nėra tokiai „dietai“ pritaikytas.

Žiemos laikotarpiu pirmos ir antros klasių arktinis dyzelinas, kaip ir iki šiol, bus papildomai žymimas, naudojant atitinkamai vienos ar dviejų snaigių simbolius.

Žymėti gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, papildomai bus žymimi raidėmis Dž. Suskystintos naftos dujos bus žymimos žodžiu „Dujos“ ir raidėmis LPG, suslėgtos gamtinės dujos – raidėmis CNG; suskystintos gamtinės dujos – raidėmis LNG.

Vairuotojams iki ketvirtadienio vertėtų išsiaiškinti, kokie degalai yra tinkamiausi jų automobiliui, kad būtų išvengta sumaišties ir konsultacijų su degalinių darbuotojais.

Kita vertus, kai kurie gyventojai būtent ir žada kylančius klausimus spręsti su degalinių operatoriais. Tikėtina, kad pirmosiomis dienomis po pasikeitimų, ypač Vėlinių savaitę, degalinėse susiformuos sutrikusių vairuotojų eilės tiek prie degalų kolonėlių, tiek prie pardavėjų.

Bus patogiau keliautojams

Pagrindinė pokyčių priežastis, kaip aiškino Energetikos ministerija, esąs siekis vartotojams „patogiai ir aiškiai“ pateikti išsamią informaciją apie degalus. Taip pat esą bus patogiau keliautojams, mat naujasis degalų ženklinimas bus vienodas visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse.

„Vartotojai bet kurioje šalyje būdami visada tiksliai žinos, kokius degalus perka, kokia jų rūšis, koks biodegalų kiekis yra benzine ar dyzeline. Vairuotojai galės aiškiau ir greičiau pasirinkti būtent tą degalų rūšį, kuri yra nurodyta automobilio techninėje dokumentacijoje ir kurią rekomenduoja naudoti automobilio gamintojas ar jo pardavėjas“, – teigiama ministerijos atsakyme.

Anot šio pranešimo, degalų žymėjimas suvienodinamas visų Europos Sąjungos šalių pardavimo vietose, taip pat – ant transporto priemonių degalų įpylimo dangtelių ar automobilio techninėje dokumentacijoje. Tai esą daroma vykdant ES direktyvos reikalavimus.

Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Bendrovė „Neste Lietuva“ patikino „Lietuvos žinias“, kad naujo degalų žymėjimo išlaidos nedidelės, tad dėl to degalai nebrangs. Tokių sumų bendrovė esą nė nevadina investicijomis – tai einamosios išlaidos, kurios galutinei produktų kainai įtakos neturės.

Nuogąstauja dėl kenksmingo dyzelino

Laukdami permainų kai kurie vairuotojai nuogąstauja, kad nuo lapkričio 1 dienos bus siūlomas dyzelinas su biodegalais, kuris esą kenkia senesnių automobilių varikliams. Šių automobilių savininkai net svarsto, ar žieminio dyzelino be priedų bus galima įsigyti ir kitais metų laikais, pavyzdžiui, vasarą.

Tačiau bendrovė „Neste Lietuva“ pabrėžė, kad dyzelinas su biopriedais Lietuvoje jau yra siūlomas daugiau kaip 10 metų. Šie biopriedai, kaip paaiškino bendrovė, yra dviejų rūšių.

„Riebalų rūgščių metilo esterio (RRME) į dyzeliną, kad jis atitiktų dyzelino standartą LST 590, galima įmaišyti daugiausia 7 procentus. Tokį RRME kiekį leidžia dyzelino standartas, o tai reiškia, kad toks dyzelinas tinka tiek seniems, tiek naujiems automobiliams. Antrojo tipo biopriedas yra dyzelinas, pagamintas iš biomasės. Šio biopriedo, kuris pavadintas „Neste My“ (buvęs pavadinimas – „Nexbtl“), 7 proc. yra įmaišomi į „Neste Futura“ dyzeliną, kuris parduodamas degalinėse“, – teigiama bendrovės atsakyme.

Bendrovė komentare pridūrė, kad dyzelinas žiemos laikotarpiu visada būna be priedų. Tačiau vasaros laikotarpiu jis esą turi būti su šiais priedais. „Jei vartotojai nori dyzelino be RRME, jie mūsų degalinėse gali rinktis „Neste Futura“, kadangi vasarinis dyzelinas yra dviejų dyzelinų mišinys – mineralinės ir bio-kilmės“, – nurodė bendrovė.

Biodyzelinas žada problemų

Techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ atstovas spaudai Renaldas Gabartas „Lietuvos žinioms“ sakė, kad biodegalų ar jų „kokteilių“ su įprastais mineraliniais degalais tema narstoma jau nuo XIX amžiaus pabaigos. Pasak jo, dyzelinių variklių technologiją sukūręs Rudolfas Dieselis „Maschinenfabrik Augsburg Niurnberg“ (šiandien ši kompanija vadinama tiesiog MAN) cechuose, eksperimentavo būtent su augaliniu aliejumi. Pirmieji Henry Fordo sukonstruoti „Ford T“ taip pat turėjo etanolį naudojančius variklius. Naftos produktai galutinai biodegalus iš rinkos išstūmė tik po Antrojo pasaulinio karo.

Per porą pastarųjų dešimtmečių ES, kaip priminė pašnekovas, priėmė šūsnį teisės aktų ir direktyvų, kuriomis siekė padidinti energijos iš atsinaujinančių išteklių dalį. Siekiama, kad visų rūšių transporte biodegalų suvartojimas iki 2020-ųjų metų išaugtų iki 15 ar net 20 procentų.

Šiuo metu Lietuvoje parduodamame vasariniame dyzeline yra iki 7 proc. rapsų metilo esterio (RME).

„Tačiau verslo praktikai atkreipia dėmesį, kad net toks kiekis biodegalų dyzeline, – o ką jau kalbėti apie didesnę jo dalį, – tampa rimta problema atšalus orams. Biodegalai pradeda tirštėti ir užkemša degalų padavimo sistemas bei filtrus. RME yra gerokai agresyvesnis nei mineralinis dyzelinas, todėl kenkia variklio tarpinėms bei guminėms detalėms, tampa purkštukų gedimo priežastimi. Norint naudoti tokius degalus (t. y. gryną biodyzeliną) reikia gana radikaliai perdirbti variklį“, – sakė R. Gabartas.

Be to, kaip pridūrė jis, net ir didžiausi biodegalų šalininkai pripažįsta, kad juos naudojant tenka dažniau keisti alyvą, o degalų filtrų naudojimo laikas gerokai sutrumpėja. Senesnių automobilių bakuose kaupiasi nuosėdos, kurios, pradėjus naudoti biodyzeliną, ištirpdomos ir gali ne tik užkimšti degalų filtrus, bet ir sugadinti degalų siurblį. Perspėjama, kad biodyzelinas ėdrus, todėl tam tikrais atvejais gali pažeisti net automobilio dažų dangą.

„Dar viena problema – biodegalai kur kas greičiau keičia savo savybes nei mineralinis dyzelinas. Reaguodamas su deguonimi jis išskiria tam tikras medžiagas ir ima gesti panašiai kaip maistas, užteršia baką bei visą degalų sistemą. Svarbu tai, kad kuo variklis naujesnio tipo, tuo jautresnis bet kokiems degaluose esantiems teršalams, todėl kai kurie automobilių gamintojai perspėja vairuotojus nenaudoti biodegalų, jei variklis nėra tokiai „dietai“ pritaikytas. Nepaisant šio reikalavimo, gedimo atveju gali būti netaikoma garantija“, – perspėjo jis.

Anot pašnekovo, techninės apžiūros ekspertai teigia, kad tikrinant variklio parametrus – dūmingumą ar CO2 – biodegalai jokių pastebimų korekcijų matavimų rezultatams nedaro.