Dar kartą apie naują ženklinimą degalinėse: kaip atskirti degalus
Nuo lap­kri­čio 1-osios vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je su­vie­no­di­na­mas de­ga­lų žy­mė­ji­mas de­ga­li­nė­se, ant trans­por­to prie­mo­nių de­ga­lų ba­ko dang­te­lių ir au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė­je do­ku­men­ta­ci­jo­je. Lie­tu­vos de­ga­li­nių at­sto­vai sa­ko, kad ke­liau­jan­tiems vai­ruo­to­jams bus pa­pras­čiau pi­lan­tis de­ga­lus skir­tin­go­se Bend­ri­jos ša­ly­se.

Kai kuriose degalinėse jau galima pamatyti naują ženklinimą. Tačiau pildamiesi degalus, ne visi jį pastebi arba nežino, ką jis reiškia.

Žymėjimas yra tikrai gerai. Ypač keliaujantiems žmonėms. Tas bus svarbu, nes keliaujant visada – iššūkis, kokį produktą užsipilsi.

Nuo lapkričio prie užrašo benzinas ir oktaninio skaičiaus bus privalomas papildomas ženklinimas – apskritime raidė E ir skaičius 5, nurodantis maksimalų biodegalų kiekį procentais.

Jeigu biodegalų maksimalus kiekis būtų didesnis, atitinkamai keičiamas ir ženklinimo skaičius.

Dyzelinas bus žymimas kvadrate raide B ir skaičiumi 7 – tiek procentų biodegalų yra dabar dyzeline.

Žieminis dyzelinas bus žymimas viena ar dviem snaigėmis. Suskystintosios naftos dujos žymimos kaip ir dabar – raidėmis LPG.

„Circle K“ atstovas Rokas Laurinavičius sako, kad daugumoje tinklo degalinių naujasis ženklinimas jau yra. Jis nebus keičiamas ir žiemą pradėjus prekiauti žieminiu dyzelinu.

„ES direktyva sako, kad ženklinimas nurodo maksimalų biodegalų kiekį tam tikram produkte. Mes pagal pirminį planą sakome, kad mes nekeisime tų lipdukų, dėl to, kad jie atitinka reikalavimus. Ant pistoleto formos, ant paėmimo skydelio, bus žymima papildoma arktine žvaigždute. Pirmos klasės dyzelinas arktinis – viena žvaigždute, antros klasės – dviem žvaigždutėmis“, – sako jis.

Lietuviškų degalinių tinklo atstovas teigia, kad nauju ženklinimu degalai pradėti žymėti ir jų degalinėse: „Mums svarbiausia, kad klientas suprastų, kad jam būtų aišku, tai paliksim abu žymėjimus, kad žmogus suprastų.“

Naujasis ženklinimas privalomas degalų užpylimo zonoje, tai yra ant kolonėlės ir degalų pylimo pistoletų.

Degalinių prieigose esančiose kainų skyduose tokio ženklinimo nėra reikalaujama. Degalinių „Neste“ atstovas Audrius Miežys sako, kad naujas ženklinimas bus iki lapkričio ir jų degalinėse.

„Žymėjimas yra tikrai gerai. Ypač keliaujantiems žmonėms. Tas bus svarbu, nes keliaujant visada – iššūkis, kokį produktą užsipilsi. Pavyzdžiui, nuvažiavus į Lenkiją, dyzelinas žymimas raidėmis ON ir ar tikrai ten dyzelinas, reikia pamąstyti“, – aiškina A. Miežys.

Nuo kitų metų automobilių gamintojai privalės vienodą ženklinimą nurodyti ant degalų bako dangtelio ir automobilių techninėje dokumentacijoje.