Dalis šalies kelių slidūs
Ry­tų ir šiau­rės ry­tų Lie­tu­vo­je dėl bu­vu­sio sny­gio ma­gis­tra­li­niai ke­liai vie­to­mis pa­deng­ti plo­nu snie­go sluoks­niu, pro­vė­žo­ti, pra­ne­ša Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Mažesnio intensyvumo rajoniniai keliai apsnigti, padengti privažinėtu sniegu, slidūs. Šiuose keliuose dirba kelių priežiūros mechanizmai.

Pagrindinių kelių dangos daugiausia sausos, vietomis yra drėgnų kelių ruožų.

Vairuotojai raginami, atsižvelgiant į meteorologines sąlygas ir kelio dangos būklę, stengtis nelenkti kitų transporto priemonių, jei nėra būtinybės, o persirikiuojant, būti ypač atidiems.