Automobilio įsigijimui ir jo išlaidoms padengti – paskola
Nuo­sa­va trans­por­to prie­mo­nė dau­ge­liui šei­mų yra bū­ti­nas pir­ki­nys, pa­leng­vi­nan­tis kas­die­ny­bę ir su­tei­kian­tis ga­li­my­bę grei­čiau nu­ke­liau­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą. Ypač daž­nai au­to­mo­bi­lis tam­pa ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi, kai šei­mo­je au­gan­čius vai­kus rei­kia vež­ti į mo­kyk­lą, bū­re­lius, no­ri­ma ke­liau­ti sa­vait­ga­liui au­to­mo­bi­liu to­liau nuo na­mų ar or­ga­ni­zuo­ti ke­lio­nę į už­sie­nio ša­lį.

Neturint pakankamo santaupų kiekio, tačiau esant būtinybei nusipirkti automobilį, sprendimu gali tapti paskola. Bankas, kredito unija ar bet kokia kita finansavimą teikianti bendrovė gali skolinti tiek dalį trūkstamos sumos automobiliui įsigyti, tiek ją visą ir taip pat taiko įvairius reikalavimus paraiškų teikėjams. Daugiau informacijos apie paskolą automobiliui įsigyti ir jos sąlygas yra pateikiama tinklalapyje.

Nuosavas automobilis tampa brangesniu pirkiniu, tačiau be jokios abejonės palengvinančiu kasdienybę ir sutaupančiu laiko.

Finansų ekspertai rekomenduoja dar prieš kreipiantis dėl paskolos įvertinti asmenines skolinimosi galimybes. Tai atliekama peržvelgiant asmens ar šeimos gaunamas pajams, patiriamas išlaidas, kredito istoriją, jeigu yra – esamus įsipareigojimus ir kitus panašius aspektus. Jeigu asmens finansinės galimybės yra palankios gauti paskolą transporto priemonei, taip pat patariama prieš kreipiantis dėl finansavimo išsirinkti norimą įsigyti automobilį. Finansavimą teikiančiai bendrovei nėra svarbu, ar teigiamu paraiškos atveju bus perkamas naujas, ar naudotas automobilis, o taip pat banko skolinama suma gali finansuoti ne tik transporto priemonės įsigijimo kainą, bet ir papildomas išlaidas, kurių prireikia automobilio draudimui, naujoms padangoms įsigyti ar siekiant atlikti nedidelius transporto priemonės remonto darbus, jeigu perkamas naudotas automobilis. Į pastarąjį aspektą specialistai pataria atkreipti dėmesį, kadangi turint ribotą biudžetą būtina įsidėmėti, jog naudoti automobiliai gali būti linkę gesti, todėl ateityje papildomų išlaidų gali pareikalauti automobilio detalių keitimas, naujų pirkimas ir panašūs aspektai.

Jeigu asmuo ar šeima nėra tikra, kokią pajamų dalį teigiamu paskolos paraiškos atveju galėtų mokėti bankui, kai kurie specialistai pataria atlikti tarsi nedidelę „treniruotę“, kurios metu pastebima, kokia šeimos pajamų dalis nesukeltų nepatogumų ateityje ją skiriant bankui. Šio proceso metu, kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis, asmuo ar šeima atsideda tam tikrą pinigų sumą, kurią ateityje, teigiamu paraiškos atveju, reikės mokėti bankui. Tokiu būdu pastebima, ar šeimos gaunamų pajamų pakanka ne tik kasdienėms reikmėms apmokėti kaip komunaliniai mokesčiai, maisto produktai, būtini įsigyti drabužiai, avalynė, lankomi užsiėmimai ar kiti išlaidų reikalaujantys aspektai, bet ir tam tikra pinigų suma lieka. Šis metodas suteikia galimybę preliminariai nuspręsti, už kokią pinigų sumą šeimai palanku įsigyti automobilį ir nesusidurti su galvos skausmu, ateityje mokant banko įmokas.

Vartotojų patogumui, daugelis bankų teikiamų paskolų nereikalauja turto įkeitimo ar pradinio įnašo, todėl perkamas automobilis iškart tampa asmens nuosavybe.

Nesant tikriems, kokį automobilį: naują ar naudotą įsigyti, taip pat patariama pasikonsultuoti su specialistais, kurie papasakos apie naujų bei naudotų transporto priemonių privalumus bei trūkumus. Tai padės lengviau apsispręsti renkantis transporto priemonę ir turės įtakos galutiniam paraiškos teikimo sprendimui, nustatant reikiamą pasiskolinti pinigų sumą. Kadangi kiekviena paskola yra finansinis įsipareigojimas, kurį reikės atlikti laiku, tai šeimai neturi tapti galvos skausmu.

Tinkamai įvertintos asmeninės skolinimosi galimybės, tiksliai pasirinkta finansavimui reikalinga suma ir kitos aplinkybės, teigiamu paskolos paraiškos atveju šeimoms gali tapti palankiu sprendimu, suteikiančiu galimybę įsigyti reikalingus pirkinius. Šiuo atveju, nuosavas automobilis tampa brangesniu pirkiniu, tačiau be jokios abejonės palengvinančiu kasdienybę ir sutaupančiu laiko.