100minciu. Kelionė traukiniu Vokietijoje: patarimai
Ke­lio­nės trau­ki­niu – ne­at­sie­ja­ma Va­ka­rų Eu­ro­pos gy­ve­ni­mo da­lis. Lie­tu­va mėgs­ta bė­gius iš­ar­dy­ti, ke­lei­vi­nius marš­ru­tus nai­kin­ti (to­dėl per­ve­žam ma­žiau­siai ke­lei­vių vi­so­je ES), o už­sie­ny­je vis­kas vyks­ta ki­taip. Te­ko pa­čiam pa­ke­liau­ti ir pa­tir­ti vi­so­kių nuo­ty­kių su Vo­kie­ti­jos trau­ki­niais, tai kvie­čiu pa­si­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do ge­le­žin­ke­lių su­si­sie­ki­mas iš pa­pras­to ke­lei­vio pers­pek­ty­vos. Ko­kių ne­pa­to­gu­mų ga­li at­si­ras­ti ir kaip ke­liau­ti pi­giau bei iš­ma­niau?

Būna situacijų, kai jau tuoj reikės persėsti, o traukinys vėluoja. Išsigąsti neverta. Jeigu važiuojate vėluojančiu greituoju ICE ir jums reikės persėsti į regioninį, dažniausiai regioninis traukinys palauks. Tokiu atveju traukiniai yra arba bus suderinti taip, kad persėdimas galėtų įvykti. Svarbią informaciją praneš per traukinio garsiakalbius.

Ir apskritai, traukinių yra nemažai, vietinio susisisekimo maršrutais jie neretai važiuoja lygiais intervalais (kas valandą ar dvi).

Rečiau, bet pasitaiko ir didesnių vėlavimų. Kartą teko laukti naktinio traukinio iš Miuncheno į Štutgartą, ir jis vėlavo net 50 minučių. Gal tai buvo dėl vieno grandiozinio geležinkelių projekto Štutgarte (apie jį parašysiu kitą savaitę).

Susidūriau ir su traukiniu-vaiduokliu. Atėjus į platformą, iš kurios turėjo išvykt traukinys į Frankfurtą, švieslentė rodė tokį užrašą: Dieser Zug fällt aus (traukinio nebus). Nepatikėjau savo akimis! Manęs laukė gal dar pora persėdimų Frankfurte ir kituose miestuose, į kuriuos galėjau nespėti, tad tektų keliauti vėlesniais traukiniais. O artėjo vakaras, gal kažkur jau tektų per naktį laukti rytinio traukinio. Nejaugi sugrius visas griozdiškas kelionės po Vokietiją planas?

Laimei, pamačiau keletą žmonių lipant į traukinį kitoje platformos pusėje. Pasirodo, jis turėjo važiuoti pro tą patį Frankfurtą tik kelių minučių skirtumu. Tai viskas baigėsi laimingai. Bet svarbi pamoka: sekti švieslenčių pranešimus ir neateiti į platformą paskutinę minutę!

Kaina: pigiau grybo ar piniginių tuštėjimo metas?

O dabar klausimas, kuris jus kankino nuo straipsnio pradžios: kaip su kainomis?

Studentams: pigiau grybo

Studentai (įskaitant Erasmus) universitetui privalo sumokėti semestro mokestį (iki 300 €), į kurio kainą dažniausiai įeina vienos ar kitos rūšies nuolatinis semestro bilietas (Semesterticket). Jis suteikia galimybę toje Vokietijos žemėje nemokamai keliauti regioninių traukinių antra klase. Dėl visa ko internete pasitikrinkite, ar tikrai keliausite saviškiu traukiniu. Maršrutų sąrašą turėtumėt rasti taip: [Universiteto pavadinimas] Semesterticket Streckenliste.

Greitieji traukiniai – ne visada pigus malonumas

Nuolatiniai semestro bilietai nesuteikia galimybės naudotis greitaisiais traukiniais, pavyzdžiui, ICE (InterCity Express). Reikia pirkti bilietus patiems portale www.bahn.de

Yra įvairių kainų. Nenustebkite, kad jums parodys įvairių variantų: ir po 191 €, ir po 52 €. Mažesnė kaina dažniausiai reiškia šiek tiek nepatogesnį laiką ar didesnį persėdimų skaičių. Bet turiu perspėti – geriau bilietus nusipirkti internetu likus bent savaitei arba 10 dienų, kol jie nepradėjo brangti. Pačiam teko įsitikinti, kad per kelias valandas tie patys bilietai gali pabrangti net keliasdešimt eurų.

Kartu – pigiau

Dar viena superinė gudrybė – keliauti dviese arba trise. Kaina tikrai žymiai mažesnė: kartais ir trečdaliu pigiau.

Geras pasiūlymas – nuolaidų kortelės

Jei būsite Vokietijoje kelis mėnesius, galite įsigyti geležinkelio nuolaidų kortelę. Kas mėnesį mokate fiksuotą sumą, ir kiekvienai kelionei gaunate 25, 50 ar net 75% nuolaidą. Keliaujant retkarčiais, apsimoka BahnFlex 25 kortelė. Studentams reikia mokėti 4,5 €/mėn. (mažiausiai tris mėnesius), ir kiekvienai kelionei automatiškai atsiranda 25% nuolaida. Man atsipirko jau per pirmą kelionę, nes ta 25 procentų nuolaida nuo pilnos kainos jau buvo lygi visų trijų mėnesių įmokoms už kortelę (~14 €).

Alkoholis ir šventės traukinyje

Dar vienas dalykas, kurio galbūt nesitikėsite pamatyti traukinyje – tai alkoholis. Jeigu važiuojate kokiu regioniniu traukiniu po kaimelius penktadienio vakare (ypač, jei tą dieną vyksta abiturientų išleistuvės arba svarbios rungtynės), nenustebkite, kad į traukinį įlips linksmos kompanijos su alumi (Bavarijoje gal ir apsirengusios regioniniais drabužiais :) ) ir jį visą kelią gurkšnos.

Kiek keliavau, gal tik vieną kartą tos girtos kompanijos trukdė ir užknisinėjo žmones. Tai buvo Frankfurte įlipę užkietėję sirgaliai, kurių komanda vakar dieną buvo laimėjusi kažkokias rungtynes. Teko visą kelią klausytis tos pačios skanduotės bliovimo ir trepsėjimo skirtinguose vagonų galuose. Kartais bliovėjai rėkė sutartinai, o kartais susidarė kakofonija, nes vagono priekyje bliovėjai pradeda bliauti anksčiau, o vagono gale – atsilikdami per kelias „natas“.

Kažkaip prisiminiau savo šunį. Saulėta tingi diena, ką tik atsikėlė iš pietų miego. Ir staiga pradeda loti kiti šunys, aliarmas. Mano šuo lyg ir norėtų pritariamai loti, bet tingi tingi, tik staiga instinktas (kaip koks žagsulys ar žiaukčiojimas) laimi: šuo užverčia galvą į viršų ir suloja.

Viską vainikavo pusvalandžio stovėjimas vienoje kaimo stotyje. Turbūt per sirgalius kažkuriame vagone įsijungė gaisro signalizacija. Laimingas atsitiktinumas – persėdimui turėjau 37 minutes, tai 30 minučių traukinio vėlavimas nesujaukė planų.

Miuncheno stotyje

Stočių patogumai

Didmiesčių stotys gigantiškos. Milžiniškos erdvės, daugybė parduotuvių, kavinių, greito maisto restoranų, ūžiantys traukiniai – gyvenimas verda visą parą. Jei reikia, kuprines patogiai galit palikt spintelėse už visai padorią kainą.

Tualetai veikia ir yra normalūs. Mokėjimas įdomus: įėjimas gali kainuoti 0,50 €, tačiau kaina siekia mažiausiai 1,00 €. Žodžiu, pirkdamas bilietą į tualetą įsigyji ir pusės euro vertės čekiuką, kurį paskui kažkokiomis sąlygomis gali panaudoti stoties (nebūtinai to miesto) parduotuvėse ir kavinėse. Beje, prie tualetų yra ir dušai, juose galima nusiprausti už 7 €. Aišku, tik didesnėse stotyse.

Tarp kitko, tualetai yra daugumoje traukinių. Neprisimenu, kad kažkuriame nebūtų buvę.

* * *

Štai toks tas Vokietijos geležinkelių transportas. Jeigu turit kokių minčių, pakomentuokit. O prieš pabaigą – šiek tiek įamžintų vaizdelių.

ICE traukiniai

1. Kontrolieriai tikrina bilietus.

2. Vagonas-restoranas.

3. Žvilgsnis pirmosios klasės link (kita vagono-restorano pusė).

4. ICE traukiniuose rasite specialų Deutsche Bahn leidžiamą žurnalą – kaip kokiame lėktuve.

5. Greitis geras.

6. Kartais parodo ir žemėlapį su buvimo vieta.

7. Hamburgo stotyje.

8. Naktis Miuncheno stotyje.

9. Stoties pastatas ne visada būna virš bėgių. Atviros Hanoverio stoties platformos

10. Nauja architektūra palei Miuncheno geležinkelius.

11. Nesusilaikysiu neparodęs dar kartą. Hanoverio stoties planas akliesiems!

12. Įsibėgėjam…

Sėkmingų kelionių Vokietijoje :)