„Tesla“ vairuotojai rado būdą kovoti su įkrovimo stoteles blokuojančiais pikapais
Pa­sau­ly­je vyks­ta daug keis­tų da­ly­kų. At­ro­do, jei tau ne­pa­tin­ka elek­tro­mo­bi­liai, sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ga­lė­tum iš­reikš­ti tie­siog jų ne­pirk­da­mas. Ta­čiau JAV pi­ka­pų vai­ruo­to­jai pro­tes­tuo­da­mi prieš elek­tro­mo­bi­lius ar jiems re­zer­vuo­tas vie­tas spe­cia­liai blo­kuo­ja „Su­per­char­ger“ sto­te­les. Ne­įti­kė­ti­nai kvai­las veiks­mas rei­ka­lau­ja ra­di­ka­laus spren­di­mo.

Pikti pikapų vairuotojai tikriausiai pamiršo, kad „Tesla“ nėra maži miesto automobiliai. Štai „Tesla Model X“ turi didesnį nei 1000 Nm sukimo momentą. Taigi, kai kas nors specialiai blokuoja įkrovimo stoteles, piktas „Tesla“ vairuotojas gali jo pikapą tiesiog nutempti šalin. Net nesvarbu, ar bus aktyvuotas stovėjimo stabdis – sukimo momento pakaks saugiai pašalinti pikapą.

Kodėl pikapų vairuotojai blokuoja įkrovimo stoteles? Net sunku pasakyti. Tikriausiai jiems nepatinka patys elektromobiliai ir jie nenori, kad gamintojai jiems skirtų tiek daug dėmesio. Kita vertus, tai gali būti susiję ir su tuo, kad vairuodami didelius ir triukšmingus pikapus jie tiesiog jaučiasi viršesni už kitus ir taip tiesiog erzina iš pažiūros silpnesnius automobilius. Tiesa, tai nėra juokinga – juk elektromobiliams reikia įkrauti baterijas.

Kita vertus, tokia agresyvi protesto forma gali būti susijusi ir su elektromobiliams rezervuotomis stovėjimo vietomis. „Tesla Supercharger“ ar kitos elektromobilių įkrovimo stotelės dažnai yra įrengtos įprastose stovėjimo aikštelėse. Juk tai taip patogu – palieki automobilį krautis ir pats išeini apsipirkti. Dažnai šios vietos yra aiškiai pažymėtos, kad jose nestovėtų automobiliai su vidaus degimo varikliais. Dar daugiau – jos būna arčiau įėjimo, todėl pikapų vairuotojams gali pasirodyti, kad elektromobiliai neteisingai įgyja privilegijas.