Žaisdami mokomės geriau
„Gy­ve­ni­mas ne­įma­no­mas be žai­di­mų – jei dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių at­si­sa­ko­me žais­ti sa­vo žai­di­mą, tuo­met gy­ve­ni­mas žai­džia su mu­mis – štai čia ir sle­pia­si pa­grin­di­nis žmo­gaus pa­si­rin­ki­mas: žais­ti pa­čiam ar tap­ti žais­lu“, – sa­kė UAB „Do­tris“ va­do­vė Na­ta­li­ja Leš­čins­kie­nė, or­ga­ni­zuo­jan­ti se­mi­na­rus apie žai­di­mų nau­dą dar­be, gy­ve­ni­me, vers­le.

Latvijos kompanijai „Nordic Training International“ Lietuvoje atstovaujanti UAB „Dotris“ jau yra surengusi nemažai seminarų, o jų dalyviai įsitikino, kad kūrybiškai pritaikant žaidimo formą sėkmės galima tikėtis daug kur. „Žmonės žaidžia žaidimus nuo pat gimimo. Ar pagalvojate, kodėl vaikai taip greitai visko išmoksta? Todėl, kad jie mokosi žaisdami. Mūsų taikomi žaidimai išmoko geriau planuoti savo laiką, verslą kuriančius žmones – geriau parduoti savo produktą, suartina gamybos ir pardavimo skyrius. Po žaidimų jie vieni kitus labiau supranta, geranoriškiau bendrauja, – pasakojo N. Leščinskienė. – Jei įmonių darbuotojai nesijaučia viena komanda, nebendrauja tarpusavyje, po vieno mūsų taikomo žaidimo jie išsiskiria tarsi vieni kitus pažinotų 20 metų.“

Viršukalnes užkariaujantis treneris

Jau 20 metų dirbanti „Nordic Training International“ komanda taiko 73 žaidimus ir per juos daug ko – pardavimų meno, įmonės vertybių, laiko planavimo, derybų, kolektyvo formavimo ir net vaikų auklėjimo – moko suaugusius žmones.

„Nordic Training International“ žaidimus kuria patyrę psichologai. Išbandyti juos bus galima spalio 17 dieną dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcijoje. Seminarą „Naujas požiūris į kompetencijų ugdymą per žaidimus“ ves vienas trenerių Valdis Purinš, kompanijoje „Nordic Training International“ treneriu dirbantis nuo 1999 metų. Iš viso Valdis jau yra surengęs daugiau nei 500 mokymų Rusijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Rytų Europoje.

Kaip pasakojo N. Leščinskienė, būdamas vaikas Valdis grojo smuiku. Buvo fiziškai silpnas, dažnai sergantis berniukas. „Viskas pasikeitė tada, kai jį mokyti ėmė kūno kultūros mokytojas, kuris buvo alpinizmo mėgėjas. Savo aistra jis užbūrė ir Valdį. Neilgai trukus berniukas metė muziką ir visą savo gyvenimą paskyrė viršūnių užkariavimui. Ši aistra peraugo ir į didelę motyvaciją mokyti kitus, padėti žmonėms siekti aukštumų profesiniame ir asmeniniame tobulėjime. Valdis kalnuose atrado kelias naujas viršūnes, vieną jų pavadino Ryga“, – pasakojo UAB „Dotris“ vadovė.

Nepakartojama patirtis žaidžiant

Pasak N. Leščinskienės, žaisdami mes įgyjame nepakartojamos patirties, pasitikriname savo žinias ir stebime realų rezultatą be baimės prisiimti atsakomybę už realią situaciją. Taip mes mokomės.

„Ar pastebėjote, jog žmonės didesnę atsakomybę jaučia dėl to, ką padarė, nei dėl to, ko neatliko. Būtent todėl daugelis nusprendžia, kad verčiau išvis nieko nedaryti, nei suklysti ir paskui gailėtis. O gal verta klysti? – provokavo Natalija. – Taip įgysime patirties. Mokslininkai išanalizavo daugiau nei 1,5 tūkst. studentų egzaminų atsakymus ir pastebėjo, jog tie, kas koregavo savo atsakymus, paprastai gavo geresnius įvertinimus. Taip pat išryškėjo įdomi tendencija – klaidingas atsakymas į teisingą buvo koreguotas du kartus dažniau nei atvirkščiai. Tad verčiau žaiskime, mokykimės, koreguokime, taisykime. Rezultatas tikrai bus geresnis nei tylus neveiksnumas.“

„Nordic Training International“ komanda gali surengti seminarą net japonų kalba, jos nariai savanoriais dirba Afrikoje, nemokamai kuria projektus vaikams, kuriems reikia pagalbos. Prichologų sukurtus žaidimus įmonės rengiamuose seminaruose išbandė labai daug įmonių, tokių kaip „Coca Cola“, „Swedbank“, bankas SEB, TNT, „Paroc“ ir daug kitų kompanijų.

Lektorius, patyręs alpinistas Valdis Purinš per žaidimus žmones išmoko daug ko./Asmeninio albumo nuotrauka