Vyriausybės kancleris su ŠMM kancleriu aptarė situaciją, su mokytojais nesusitiko
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis at­vy­ko pa­si­do­mė­ti si­tua­ci­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je (ŠMM), bet su strei­kuo­jan­čiais mo­ky­to­jais ne­su­si­ti­ko.

A. Stončaitis su ŠMM kancleriu Tomu Daukantu susitiko prie šv. Onos bažnyčios. ŠMM kancleris žurnalistams pokalbio detalių neatskleidė, tepasakė, kad A. Stončaitis skaitė apie situaciją žiniasklaidoje ir atvyko jos aptarti.

Penktadienio vakarą kelios dešimtys mokytojų vėl liko nakvoti ŠMM pastate.

Streikuojančios profsąjungos lyderis Andrius Navickas teigė, kad dalis pedagogų liks pastate, kol su valdžios atstovais bus sutarta dėl jų reikalavimų.

Ministerijos kancleris žurnalistams sakė, kad streikuojanti profsąjunga su ministerija nederino, jog streikas vyktų ministerijos pastate, o pačios patalpos ne darbo metu įprastai yra užrakinamos.

„Kaip ir kiekvieną penktadienį, pasibaigus darbo laikui, durys yra uždaromos, užrakinamos, ir žmonės yra išleidžiami bei neįleidžiami. Su profesine sąjunga nėra derinta, kad streikas vyktų čia (ministerijoje – BNS). Nė vieno žmogaus tikrai neprašysim nei jėga, nei kitu būdu, kad paliktų šitą pastatą“, – sakė T. Daukantas.

Streikuojančiųjų pasipiktinimą sukėlė tai, kad keliolika ŠMM viduje pasilikusių mokytojų buvo užrakinti, į pastatą nebuvo įleidžiami į jį atvykę kiti streikuojančiųjų atstovai.

Į ŠMM trumpam buvo atvykusi policija, tačiau pastate ilgai neužtruko. Pareigūnai žada stebėti situaciją iš lauko.

Kancleris teigė, kad pabendraus su mokytojais ir vakaros ministerijoje. T. Daukantas teigė skambinęs švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei, tačiau susisiekti su ja nepavyko.

Penktadienį protestuodami dėl etatinio apmokėjimo modelio ir algų didinimo prie Seimo mitingavo keli šimtai mokytojų bei moksleivių.

Vėliau jie ir patraukė prie ministerijos.