VU tarp pasaulio geriausių universitetų – 500-asis
Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) šian­dien pa­skelb­ta­me tarp­tau­ti­nia­me da­ly­ki­nia­me rei­tin­ge „QS World Uni­ver­si­ty Ran­kings by Su­bject 2018“ įver­tin­tas 27 stu­di­jų kryp­ty­se iš 48. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, VU po­zi­ci­jas pa­ge­ri­no 22 stu­di­jų kryp­ty­se.

Į geriausių pasaulio universitetų reitingus VU pateko trijose studijų srityse: menų ir humanitarinių mokslų (401–450 vieta), socialinių mokslų ir vadybos (451–500 vieta) ir fizinių mokslų srityje, kurioje VU pakilo per 50 pozicijų ir dabar užima 400-ąją vietą.

Ypač gerai VU įvertintas humanitarinių mokslų srities lingvistikos kryptyje, kurioje, pakilęs per 50 pozicijų, dabar užima 151–200 vietą. VU taip pat išlaikė tvirtas pozicijas fizikos ir astronomijos kryptyje, kur užima 251–300 vietą tarp 500 geriausių pasaulio universitetų.

„Tarptautinių pozicijų stiprinimas yra strateginis universiteto prioritetas, didinantis mūsų patrauklumą tarp užsienio tyrėjų ir leidžiantis pritraukti daugiau užsienio studentų, kurie mums padeda kurti multikultūrinę universiteto aplinką. Ypač džiugina kalbų studijų įvertinimas – akivaizdu, kad jos yra aukščiausio pasaulinio lygio. Tikimės, kad dėstytojų ir tyrėjų sąlygų gerinimas sudarys prielaidas kilti dar aukščiau ir kitose srityse“, – apie universiteto poziciją dalykiniame reitinge sakė VU rektorius prof. Artūras Žukauskas.

Šiais metais fizinių mokslų srityje VU pasižymėjo aukštais moksliškumo rodikliais: pagal h indeksą, matuojantį mokslo darbų reikšmę, VU įvertintas 74 taškais iš 100 galimų, fizikos ir astronomijos kryptyje – 76,4 taško.

„QS World University Rankings by Subject 2018“ reitinge daug dėmesio skiriama ir darbdavių vertinimams atskirose srityse. Čia aukštais balais įvertinti lingvistikos, inžinerijos, informatikos, finansų ir apskaitos, verslo ir politikos krypčių VU studentai bei absolventai.