Visos dienos mokyklų problema: kuo pamaitinti vaikus?
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) iš­kel­tą vi­sos die­nos mo­kyk­los idė­ją įgy­ven­di­nan­čių ug­dy­mo įstai­gų at­sto­vai pa­brė­žia, kad vie­nas di­džiau­sių joms ten­kan­čių rū­pes­čių – už ką va­ka­rais pa­mai­tin­ti vai­kus.

Visos dienos mokyklos eksperimente, kai vaikai užimami nuo aštuonių valandų ryto iki penktos valandų vakaro, dalyvauja 40 šalies mokyklų. Dar viena mokykla, kuri nebuvo atrinkta šiam eksperimentui, vaikus visą darbo dieną išlaiko pati.

Ugdymo įstaigų vadovai pabrėžia, kad toks vaikų užimtumo modelis turbūt labiausiai patinka jų tėvams, iš jo naudos turi ir darbo krūvį užsitikrinę pedagogai, o patys vaikai priversti ir praalkti, nes kuriant modelį nepagalvota apie jiems maitinti būtinas lėšas.

Nelengva pradžia

Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje iki pat vakaro ugdoma iki 20 pradinukų. Jų skaičius svyruoja, nes vaikai neįpareigoti lankyti visos dienos mokyklos. „Šio eksperimento pradžia nėra lengva. Sunkiausia yra tai, kad į pavakarę išalkusiems vaikams tegalime pasiūlyti arbatos. Užkandžiams neskiriama lėšų“, – sakė gimnazijos direktorė Aušra Sapkauskienė.

Anot jos, tėvai vaikams paprastai įdeda ko nors užkąsti, bet mažiesiems maisto davinį sunku išlaikyti iki vakaro. Mokykloje vakarojantys vaikai, kuriems sudaroma galimybė padedamiems mokytojų paruošti namų darbus, į darbo dienos pabaigą praalksta. „Šiems vaikams pamaitinti ugdymo įstaiga neturi lėšų, juolab kad įsitraukę į šį projektą ir taip buvome priversti ieškoti papildomų lėšų visos dienos mokyklą lankantiems vaikams išvežioti po namus“, – dėstė A. Sapkauskienė.

Pasirūpinta keturių vaikų pavakariais

Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktorius Vytautas Gustas pasakojo, kad per pirmuosius visos dienos eksperimento mėnesius tapo aišku, jog visą darbo dieną vaikus užimanti mokykla labai padeda vaikų tėvams – šie džiaugiasi, kad vaikai mokykloje užsiėmę ir prižiūrėti. Mokytojai taip pat patenkinti, kad pradėjus veikti visos dienos mokyklai jiems buvo užtikrinti darbo krūviai. „Vaikams visos dienos mokykla taip pat naudinga, tačiau mokykloje nuo ryto iki vakaro leisti laiką jiems būtų buvę dar geriau, jei iškėlusieji šią idėją ir inicijavusieji eksperimentą būtų pasirūpinę vaikų maitinimui reikalingomis lėšomis“, – sakė ir šios gimnazijos direktorius.

„Medeinos“ gimnazijoje vykdomame eksperimente dalyvauja iki 40 vaikų, su kuriais pakaitomis dirba šešios mokytojos ir viena mokytojo padėjėja. Iš 40 vaikų nemokamai maitinami keturi nepasiturinčių šeimų vaikai, kitų maitinimui tėvai dienai skiria po vieną eurą, o jau mokyklos rūpestis – kuo už tą eurą juos pamaitinti. Direktoriaus nuomone, kad vaikai būtų sotūs, jų maitinimui reikėtų daugiau lėšų, tačiau ne visi tėvai pajėgūs skirti daugiau pinigų. Dabar, kol nuo mokslo metų pradžios praėjo vos du mėnesiai, visos dienos mokykloje vaikams vedamos pamokėlės, kuriose piešiama, mokomasi anglų kalbos ir atliekamos matematikos užduotys. „Šiuo metu visos dienos mokyklą lankantys vaikai žvalūs, bet gali būti ir taip, kad po kelių mėnesių pamatysime, jog mokinukus vargina toks ilgas buvimas mokykloje“, – sakė direktorius. Visi aspektai bus vertinami sumuojant visos dienos eksperimento rezultatus.

Pasiekė gera žinia

Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktorius Valdas Račkauskas džiaugėsi, kad neseniai mokyklą pasiekė žinia, jog 46 visos dienos mokyklos lankytojams skirta šiek tiek daugiau nei po pusantro euro, už šiuos pinigus vaikams bus gaminami pavakariai. „Iki šiol visos dienos mokyklą lankančių vaikų maitinimui lėšų neturėjome, ir tai buvo didžiulė problema“, – pripažino mokyklos vadovas. Visos dienos mokyklai iš savivaldybės biudžeto taip pat skirta lėšų dažams, pieštukams, popieriui ir kitoms reikalingoms prekėms nupirkti.

Anot V. Račkausko, nei visos dienos mokyklą lankančių vaikų tėvai, nei su mažaisiais dirbantys pedagogai neabejoja jos naudingumu. „Tačiau abejojama, ar ir vėliau, pasibaigus eksperimentui, gyvuos visą darbo dieną vaikus užimanti mokykla, o gal tai bus tik vienų metų akcija“, – sakė mokyklos vadovas. Su visos dienos mokyklą lankančiais vaikais šioje ugdymo įstaigoje dirba dvi pradinių klasių mokytojos ir viena mokytojo padėjėja. Pamokyti vaikus šokių, dainavimo ateina muzikos ir choreografijos mokytojos.

Aplenkė ministeriją

Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje visos dienos mokykla veikia ne ŠMM, o pačios mokyklos ir Klaipėdos rajono savivaldybės iniciatyva. „Ministerija nepatvirtino, kad pas mus vyktų šis eksperimentas, tad patys ėmėme kurti visos dienos mokyklą. Beje, tokią idėją esame iškėlę anksčiau, nei ją paskleidė Švietimo ir mokslo ministerija“, – sakė gimnazijos vadovė Laima Navickienė. Pasak jos, visos dienos mokyklą Veiviržėnuose sumanyta kurti visų pirma todėl, kad šioje vietovėje nėra vaikų dienos centro sunkiau gyvenančių šeimų vaikams. „Tad kurdami visos dienos mokyklą siekėme atlikti ir vaikų dienos centro paskirtį“, – akcentavo ugdymo įstaigos direktorė.

Visos dienos mokyklai, kurią lanko 15 pradinių ir penktų klasių mokinių, įkurti Klaipėdos rajono savivaldybė skyrė 12 tūkst. eurų, tad dabar jau moderniai sutvarkytas atskirą įėjimą turintis Veiviržėnų mokyklos priestatas, nupirkti modernūs, spalvingi, mobilūs vaikams skirti baldai, o kiekvienam visos dienos mokyklą lankančiam vaikui pamaitinti savivaldybė kasdien skiria po vieną eurą. „Žinoma, tai – nedaug pinigų. Tačiau visos dienos mokykloje darbą organizuojame taip, kad pasportavus, pažaidus, paruošus pamokas vaikams būtų sudaryta galimybė kartu su pedagogais virtuvėje pasigaminti maisto“, – sakė L. Navickienė. Beje, vaikai noriai kepa blynus, karštus sumuštinius arba gamina kitokius patiekalus. Taip ruošiant maistą euro visiškai pakanka, kad visos dienos mokyklos lankytojai nealktų.