Vilniuje jungiamos dvi profesinės mokyklos
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė su­jung­ti dvi pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gas – Vil­niaus Žir­mū­nų dar­bo rin­kos mo­ky­mo cen­trą bei Vil­niaus tu­riz­mo ir pre­ky­bos vers­lo mo­kyk­lą.

Naujasis profesinio mokymo centras vadinsis „Žirmūnai“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė, kad mokymo įstaigų sujungimas leis racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius.

Abi profesinio mokymo įstaigos veikia viename pastate ir siūlo panašaus profilio mokymo programų paketus.

Po sujungimo šiuo metu dviejų atskirų profesinio mokymo įstaigų vykdomos turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų programos bus sutelktos vienoje įstaigoje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios profesinio mokymo įstaigos, iš jų dešimt yra Vilniaus mieste.

Mokyklų jungimas vyksta pagal valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo 2018–2020 metais planą.