Vilniaus universitetas vėl pagerino pozicijas regiono lyderių reitinge
Penk­tą kar­tą pa­skelb­ta­me Ky­lan­čios Eu­ro­pos ir Cen­tri­nės Azi­jos uni­ver­si­te­tų rei­tin­ge (QS Uni­ver­si­ty Ran­kings: Emer­ging Eu­ro­pe and Cen­tral Asia, EE­CA) Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) iš­lai­ko po­zi­ci­jas ge­riau­sių aukš­tų­jų mo­kyk­lų 20-tu­ke ir da­bar uži­ma re­kor­diš­kai aukš­tą – 17 vie­tą.

Šis universiteto rezultatas – geriausias nuo reitingo sudarymo pradžios. Palyginti su praėjusiais metais, bendras VU skirtų taškų skaičius padidėjo nuo 81,4 iki 84,6 iš 100. Tai aukščiausias Lietuvos universiteto įvertinimas šiame reitinge.

Didžiausias pokytis – akademinio personalo ir studentų santykio vertinime, kuris padidėjo 10,7 taško, taip pat akademinio personalo su daktaro laipsniu vertinime, išaugusiame 7,2 taško, ir citavimų skaičiaus vienai publikacijai vertinime, kuris padidėjo 6,3 taško.

Palyginti su 2017 m., VU pagerino beveik visus reitinge vertinamus publikacijų skaičius. Labiausiai publikacijų skaičius augo menų ir humanitarinių mokslų srityje – 73,3 proc. Taip pat smarkiai augo citavimų skaičius socialinių mokslų ir vadybos srityje – 38,19 proc.

EECA reitinge buvo vertinami Rytų ir Vidurio Europos bei Centrinės Azijos šalių universitetai. Šiam reitingui sudaryti naudojami tie patys duomenys, kaip ir rengiant pasaulinį universitetų „QS World University Rankings“ reitingą, tačiau pakeičiami rodiklių svoriai, be to, įvedami nauji rodikliai, tokie kaip akademikų, turinčių daktaro laipsnį, skaičius, universiteto matomumas internete pagal „Webometrics“ universitetų matomumo internete vertinimą, mokslinių darbų citavimo dažnis. Praėjusiais metais VU reitinge atiteko 18 vieta, 2016 m. – 21.