Vilniaus privačiuose darželiuose blogiau nei valstybiniuose?
Hi­gie­nos pa­so ne­tu­rė­ji­mas ir per­pil­dy­tos gru­pės – ne vie­nin­te­lė Vil­niaus dar­že­lių prob­le­ma. Iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) at­lik­to ty­ri­mo aiš­kė­ja, kad vals­ty­bi­niai dar­že­liai ge­ro­kai nu­si­dė­vė­ję, o pri­va­tūs – ne­tu­ri net bū­ti­niau­sių prie­mo­nių: tin­ka­mų lo­vų, pa­ta­ly­nės, kai kur net mai­ti­ni­mu rū­pi­na­si tė­vai.

Perpildytos grupės lemia didesnį sergamumą

NVSC ketvirtadienį pristatė mėnesį trukusio ir didžiausio iki šiol vykdyto patikrinimo sostinės vaikų ugdymo įstaigose rezultatus. Tokio mąsto patikrinimas Vilniuje kol kas yra vienintelis. Iš viso tikrintas 101 vaikų darželis ir 113 mokyklų, turinčių ikimokyklinio ugdymo klases.

Pagrindiniai užfiksuoti pažeidimai tiek valstybiniuose, tiek privačiuose darželiuose yra higienos paso neturėjimas ir perpildytos grupės. Tiesą sakant šie du pažeidimai labai tampriai vienas su kitu susiję. Didesnis nei reglamentuota vaikų skaičius grupėje yra privalomos higienos normos pažeidimas, dėl kurio panaikinamas ugdymo įstaigos higienos paso galiojimas.

Nagrinėjant valstybinių darželių būklės ataskaitą į akis krinta tokie pažeidimai, kaip aptrupėjusios sienos ir palangės, nelygi grindų danga, apsilaupę šiurkščiais kampais baldai, neatitinkantys vaikų ūgio, aplūžę žaislai ir netinkamai laikomos valymo priemonės.

Vilniuje dėl vaikų darželių trūkumo pati savivaldybė leidžia į grupes priimti daugiau vaikų, nei nustatyta privalomoje higienos normoje. Pasak NVSC Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Maceinaitės, net ir suvokiant Vilniaus mesto problemą, koreguoti teisės aktų nevalia.

„Normas koreguoti gali tik Sveikatos apsaugos ministerija. Ką reiškia į problemą pasižiūrėti lanksčiau? Vistiek darželyje yra sąrašinis vaikų skaičius. Bet kada gali susirinkti visi vaikai. Dėl perpildymo, kai daugiau vaikų susikoncentruoja į vieną vietą, kyla didesnis užkrečiamų ligų pavojus. Todėl ir nesusirenka į grupę visi sąraše esantys vaikai, „ – pabrėžė Rūta Maceinaitė.

Pažeidimai ne tik iš skurdumo

Nagrinėjant valstybinių darželių būklės ataskaitą į akis krinta tokie pažeidimai, kaip aptrupėjusios sienos ir palangės, nelygi grindų danga, apsilaupę šiurkščiais kampais baldai, neatitinkantys vaikų ūgio, aplūžę žaislai ir netinkamai laikomos valymo priemonės. Daugiausia tai – dėl sunkios valstybinių darželių finansinės būklės, tačiau daliai kitų pažeidimų pašalinti užtektų tik vadovybės noro ir elementaraus atsakomybės jausmo.

Pavyzdžiui, vertinant valstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas, daugiausia pažeidimų aptikta darželyje „Spygliukas“ – net 23. Ši įstaiga neturi higienos paso, jos grupės perpildytos, dalis darbuotojų neturi pažymėjimų apie gebėjimus teikti pirmąją pagalbą. Taip pat kai kuriose grupėse nėra reikalavimus atitinkančio pirmosios pagalbos rinkinio. Nerimą kelia ir tai, kad darželyje nėra tinkamos vietos indams plauti bei švariems indams ir įrankiams laikyti. Pastebėta, kad kai kurių patalpų nešvari grindų danga, o vienoje grupėje yra sulūžęs vandens maišytuvas. Kai kurie vaikų naudojami žaislai turi smulkių detalių ir neatitinka amžiaus grupei keliamų reikalavimų. Pasidairę lauke vertintojai pastebėjo, kad įstaigos teritorija taip pat tinkamai neprižiūrima.

Šios akcijos metu buvo nustatyta, kad kai kuriuose darželiuose šiais metais su smėliu nieko nebuvo daryta: nei jis keistas, nei ištirtas./ Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Daugiau nei dešimt pažeidimų rasta darželiuose „Du Gaideliai“ ir „Bitutė“ (po 13), Verkių mokykloje – daugiafunkciniame centre ir „Skroblinuke“ (po 12), „Genio progimnazijoje (11).

Rečiau vertinimo ataskaitoje sutinkami tokie pažeidimai, kaip neatliekamas žaidimų aikštelėse naudojamo smėlio parazitologinis tyrimas („Genio“ progimnazija, Grigiškių gimnazija, darželis „Nykštukas“, „Pelėdos“ pradinė mokykla, darželis „Rugelis“.) Darželyje „Kodėlčiukas“ kai kurių grupių prausyklos buvo nešvarios, prausyklos patalpoje pastebėtas pelėsis. O štai darželio „Skroblinukas“ prausyklose nėra nuolat tiekiamo karšto vandens.

„Smėlio dėžės privalo būti uždengiamos, kai nėra naudojamos, kad neprikristų lapų, nebūtų užteršta gyvūnų ekskrementais. Smėlyje žaidžiantis vaikas yra mažiukas ir mes nesukontroliuosime, ar jis po to tinkamai nusiplovė rankas. Iškyla pavojus užsikrėsti įvairiomis ligomis. Smėlis turi būti keičiamas ir jo parazitologinis tyrimas turi būti privalomai atliekamas kas metus. Dažniausiai darželiai tai daro pavasarį. Šios akcijos metu buvo nustatyta, kad kai kuriuose darželiuose šiais metais su smėliu nieko nebuvo daryta: nei jis keistas, nei ištirtas. Tai labai stebina“, – darželių vadovybės neatsakingumu stebėjosi Visuomenės sveikatos saugos skyriaus specialistė.

Įkainiai dideli – tvarka menka

Tyrimo metu paaiškėjo, kad daugiausia pažeidimų aptikta ne valstybiniuose, o privačiuose darželiuose. Paradoksalu, nes čia už vaikų ugdymą bei priežiūrą tenka mokėti gerokai daugiau, nei valstybiniame. Daugiausia pažeidimų aptikta privačiame Baltupių darželyje – net 21.

Ši įstaiga neturi higienos paso, grupės čia perpildytos, patalpos tinkamai nevalomos ir neprižiūrimos. Vertintojai pastebėjo ir sienų, įrenginių bei inventoriaus defektų, galinčių turėti įtakos vaikų saugumui ir sveikatai. Grupėse naudojami baldai neatitinka vaikų ūgio, kai kurie žaislai – sulūžę, rankšluosčiai – suplyšę. Šio darželio personalas vietoje vienkartinių naudoja daugkartinio naudojimo rankšluosčius. Dalyje grupių apskritai nebuvo pirmosios pagalbos rinkinių. Taip pat pastebėta, kad darželio žaidimų aikštelės nėra tinkamai prižiūrimos.

Šio darželio įkainiai mėnesiui svyruoja nuo 218 iki 247 eurų.

Priekaištai – ir Austėjos Landsbergienės darželiams

Dažniausiai privačių darželių sąraše linksniuotos „Vaikystės sodui“ priklausančios įstaigos. Aštuoniuose tinklo darželiuose rasta nuo 12 iki 17 pažeidimų. Be perpildytų grupių šios bendrovės ugdymo įstaigoms būdinga tai, kad čia kurie dirbantys asmenys nėra kvalifikuoti pedagogai. Šių darželių auklėtiniai miega lovose, ant kurių nėra čiužinių, o patalynę atneša vaikų tėvai. Darželių tinklą valdanti bendrovė „Vaikystės sodas“ priklauso konservatorių lyderio žmonai Austėjai Landsbergienei. Kaip ir „Karalienės Mortos“ mokykla, kurioje kai kurie dirbantys asmenys taip pat nėra kvalifikuoti pedagogai.

„Bent vienas iš dviejų grupėje dirbančių darbuotojų privalo turėti tinkamą pedagoginį išsilavinimą. Tyrimo metu pasitaikė atvejų kai grupėje nė vienas iš dviejų pedagogų neturėjo tinkamo išsilavinimo. Vieni jų tik kursus išklausę, kiti ir be kursų dirba su vaikais. Bet darželis – tai yra įstaiga, kuri vykdo vaikų ugdymą. Negalima pedagogų lyginti su tėvais. Turintis tinkamą išsilavinimą pedagogas išmano, kokia yra vaiko raida, kaip prieiti prie kiekvieno vaiko, kaip jį ugdyti. Jie tam ir mokosi ketverius metus,“ – tikino Rūta Maceinaitė.

Tyrimo metu nustatyta, kad Austėjos Landsbergienės vadovaujamuose darželiuose dirba dalis nekvalifikuotų pedagogų, o patalynę atneša bei jos švara rūpinasi tėvai./ Alinos Ožič nuotrauka

Bendrovės „Vaikystės sodas“ rinkodaros vadovė Rita Meilūnaitė paaiškino, kad pedagoginio išsilavinimo neturintys asmenys įmonėje samdomi tuo atveju, kai rinkoje nepavyksta rasti kvalifikuotų specialistų. Tačiau visi be išimties yra baigę apmokymus ir, rinkodaros vadovės patikinimu, geba tinkamai atlikti pareigas, susijusias su vaikų ugdymu.

Dėl tėvų į darželius nešamos ir skalbiamos patalinės Rita Meilūnaitė atsakė, kad tokia politika pasirinkta saugant vaiko emocinį pasaulį. Esą vaikui yra jaukiau ir saugiau svetimoje, ne namų aplinkoje, kai jį supa iš namų atnešti daiktai. Priminus, kad higienos normos yra nustatytos saugant vaikų sveikatą ir jos visiems darželiams be išimties yra privalomos, bendrovės rinkodaros vadovė patikino, kad per mėnesį visi darželiuose aptikti pažeidimai bus ištaisyti.

„Vaikystės sodo“ įkainiai yra vieni didžiausių sostinėje. Už vieną vaiką tėvai čia moka 480 eurų mėnesiui, plius yra 300 eurų stojamasis mokestis. Už vaiko ugdymą „Karalienės Mortos“ mokykloje tėvai moka brangiau – 530 eurų mėnesiui, o stojamasis mokestis čia siekia 350 eurų.

Pažeidimai, dėl kurių verta sunerimti

Be minėtų privačių darželių daugiausia pažeidimų aptikta Demokratinėje mokykloje (15), „Bitėje lingo“ (14), „Žemuogėlių pievoje“ (13), „Vaiko šypsenoje“ ir „Baltų šalelėje“ (po 12). Pagrinde šie darželiai neturi higienos paso, nes grupės yra perpildytos, dalis darbuotojų neturi įgūdžių suteikti pirmąją pagalbą, elektros lizdai vaikams pasiekiami, neuždengti apsaugomis, bei grupėse nėra tinkamų pirmosios pagalbos rinkinių.

Iš retesnių nerimą keliančių pažeidimų paminėtini tokie, kaip būtiniausių priemonių trūkumas. Pavyzdžiui, „Bitėje lingo“ pietų miegą miegantiems vaikams neskiriamos pagalvės, antklodės ir patalynė. Viskuo rūpinasi tėvai. Čia nėra vaikams skirtų rankšluosčių kojoms, kai kurie rankšluosčiai, patalynė ir sanitarinės patalpos yra nešvarūs.

Demokratinėje mokykloje pastebėta, kad koridoriaus sienose ir lubose įsiveisęs pelėsis. Čia neatliktas smėlio parazitologinis tyrimas. Tokio tyrimo nėra atlikę ir „Nykštukėliai“, „Smalsuolis“, „Vaiko šypsena“, „Velžiukas“, „Mažylis“.

Darželis yra ta vieta, kur vaikus stengiamasi maitinti kuo sveikiau. O, iškilus pavojui, ligos protrūkiui, galima atsekti, dėl ko tai atsitiko. Kai maistas nešamas iš namų – tą padaryti sudėtinga.

„Mažame stebukle“ – laiptinės be turėklų. „Mažosios karalystės“ darželio vaikų žaidimų aikštelė neatitinka bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų. „Mėnulio pasakoje“ lovų vaikams yra mažiau nei vaikų, miegančių pietų miegą, o patalpose esanti kiliminė danga netinkamai išvalyta. „Vaiko šypsenoje“ kai kurie dirbantys asmenys nėra kvalifikuoti pedagogai, o dalis teritorijos, kur yra vaikų žaidimų aikštelė, neturi tvoros.

„Patalyne, rankšluosčiais, jų skalbimu ir lyginimu privalo rūpintis pats darželis. Jeigu patalynė susitepė, įstaiga privalo iš karto ją pakeisti. Taip pat, net jeigu ir patalynė ar rankšluosčiai atrodo švarūs, kartą per savaitę juos privaloma pakeisti švariais. Nesaugu, jeigu tuo rūpinasi tėvai. Darželio bendruomenė didelė, todėl kyla pavojus su patalyne ar rankšluosčiu į namus parsinešti užkratą. Ir atvirkščiai, niekas nežino, kokios namuose pas tėvus yra sąlygos. Gal namuose yra daugiau vaikų, gal yra sergančių. Nežinia, ar tinkamai ta patalynė išskalbta. Visa tai gali sukelti kitiems vaikams pavojų. Todėl tėvai turi reikalauti, kad darželis užtikrintų tas sąlygas, kurios jam privalomos pagal higienos normas: pasirūpinti patalyne, pagalvėmis, rankšluosčiais ir jų tinkamu skalbimu bei priežiūra“ ,– pabrėžė Rūta Maceinaitė.

Tėvai daro viską ir dar už tai susimoka

„Žemuogėlių pievoje“ aptikti pažeidimai apskritai kelia nuostabą. Pavyzdžiui, lopšelio amžiaus vaikų grupė įrengta trečiame aukšte. Ugdomi čia ir vaikai iki vienerių metų, nors tam patalpose tinkamų sąlygų nėra. Panaudotos sauskelnės laikomos tualeto prausyklos patalpoje atviroje dėžėje, o vaikams skiriamų rankšluosčių kiekis – per mažas. Ir, be abejonės, daug darželiui priklausančių pareigų užkrauta tėvams. Pastarieji, ne tik aprūpina darželį pagalvėmis, čiužiniais, patalyne ir rankšluosčiais, bet visa tai dar ir skalbia. Lyg to dar būtų ne gana – tėvai priversti pasirūpinti ir vaikų maitinimu.

Darželyje "Žemuogėlių pieva" maistą bendruomenei gamina tėvai./ Romo Jurgaičio nuotrauka

„Šitos kampanijos metu mes matėme ir tokių atvejų, kad tėvai pasiskirsto, kuris kurią dieną gamins visai darželio bendruomenei maistą. Jūs pagalvokit, juk vienas tėvas tikrai nežino, kokių darželyje yra vaikų, kokių jie turi alergijų. Taip pat nežinia, kokiomis sąlygomis tas tėvas gamins maistą, ar atitiks būtinus kiekius, higienos bei amžiaus grupei būtinus mitybos reikalavimus. Kai savo vaikui gamini, tu esi už jį ir atsakingas. Bet kai asmuo atneša į darželį maistą visiems vaikams, tokiu būdu jis gali sukelti pavojų. Darželiuose maistas gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius, kur yra nustatytas tinkamas amžiaus grupei baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis. Maisto gamybai nenaudojami vaikų sveikatai nepalankūs maisto produktai. Darželis yra ta vieta, kur vaikus stengiamasi maitinti kuo sveikiau. O, iškilus pavojui, ligos protrūkiui, galima atsekti, dėl ko tai atsitiko. Kai maistas nešamas iš namų – tą padaryti sudėtinga“, – tikino Rūta Maceinaitė.

Visiems patikrinime dalyvavusiems darželiams pagal rastų pažeidimų pobūdį NVSC paskyrė laiką, per kurį šie pažeidimai turi būti pašalinti. Nevykdantys NVSC įpareigojimo darželiai bus baudžiami piniginėmis baudomis.