Vaikų vaizduotę lavina „Knyga be paveikslėlių“
La­vin­ti vai­kų vaiz­duo­tę, ska­tin­ti juos skai­ty­ti ir lais­vai reikš­ti min­tis – to­kie yra kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių „Kny­ga be pa­veiks­lė­lių“ kū­rė­jų tiks­lai. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro (LNDT) vyk­do­mas pro­jek­tas skir­tas 5–9 me­tų vai­kams ir vyks­ta įvai­rio­se Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se ar­ba vai­kų die­nos cen­truo­se.

Šios idėjos sumanytojas aktorius Gediminas Rimeika amerikiečio B. J. Novako kūrinį su kolegomis išvertė į lietuvių kalbą.

„Šių metų pradžioje susidomėjau amerikiečiu scenaristu B. J. Novaku. Jis yra parašęs scenarijų populiariam komiškam serialui „Biuras“ (angl. „The Office“) ir pats jame vaidina. Socialiniuose tinkluose pradėjau jį sekti ir sužinojau apie jo knygą vaikams „The Book With No Pictures“, kuri „New York Times“ perkamiausių knygų sąraše buvo net 55 savaites iš eilės. Ši knyga sudomino savo koncepcija, paprastu nepaprastumu. Manau, kad tai labai aktualu šiuolaikiniams vaikams, gyvenantiems vaizdų pasaulyje. Svarsčiau, kaipgi ją išvertė lietuviai, nes ten pilna keistų, išgalvotų žodžių, kuriuos taip smagu skaityti vaikams“, – pasakojo G. Rimeika.

Knygą išvertė patys

Lietuviškos versijos rasti nepavyko, tad kūrinį jis ėmė versti pats su kitais aktoriais. Kadangi knygelė nedidelė, jos skaitymas užtrunka vos 15 minučių, kūrėjai sumanė papildomų žaidimų, vaizduotę bei kalbą lavinančių užduočių, ir taip buvo suformuota kūrybinių dirbtuvių „Knyga be paveikslėlių“ programa. Prie idėjos prisidėjo LNDT kultūrinių projektų vadybininkai Paulius Tamolė ir Agnė Pulokaitė.

„Labai svarbu, kad teatras, be savo pirminės veiklos – spektaklių kūrimo ir rodymo, turėtų ir edukacinių programų atokesniuose regionuose.“

Užsiėmimus veda aktoriai Laurynas Jurgelis, Justina Nemanytė, G. Rimeika, Kamilė Petruškevičiūtė, Eglė Valadkevičiūtė. Dirbtuvių metu jie skaito vaikams minėtą knygelę. Ji, net ir be paveikslėlių, prikausto mažųjų dėmesį ir lavina skaitymo įgūdžius, taip pat kviečia pasinerti į vaizduotės pasaulį per improvizuotus žaidimus.

Užsidega noru skaityti

„Man regis, labai svarbu, kad teatras, be savo pirminės veiklos, t. y. spektaklių kūrimo ir rodymo, turėtų ir edukacinių programų atokesniuose regionuose, kuriuos kur kas rečiau pasiekia kokybiški renginiai. LNDT nuosekliai tuo užsiima: praėjusį sezoną įgyvendintas projektas „Lietuvos vizija 2118“, kurio metu Visagino, Šalčininkų ir Anykščių moksleiviai kūrė ateities Lietuvos vizijas, Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos moksleiviai suko dokumentinius filmus apie savo krašto senolius. Kūrybinės dirbtuvės „Knyga be paveikslėlių“ pradinių klasių moksleivius kviečia bent trumpam pamiršti kiekvieną minutę juos lydinčius vaizdus ir bandyti pasakoti savo istorijas. Neįtikėtina, kaip dirbtuvėlių pabaigoje visi vaikai jau dega noru pagaliau perskaityti tą „Knygą be paveikslėlių“! – sakė viena projekto koordinatorių A. Pulokaitė.

Kūrybinės dirbtuvės jau vyko Didžiasalio vaikų globos namuose ir socialinės paramos centre, Visagino vaikų dienos centre, Veriškių pradinėje mokykloje, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre, Dieveniškių „Ryto“ gimnazijoje, Ukmergės rajono Siesikų gimnazijoje, Trakų rajono Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“.

Iššūkiai ir atpildas

„Pastebėjau, kad geriausiai dirbti su antrų ir trečių klasių mokiniais, kurie jau geba skaityti, skiria, kur kalba užsienietis, kur ne, nes iš pradžių žaidžiame išgalvotos kalbos žaidimą. Apskritai šios kūrybinės dirbtuvės sulaukia labai pozityvių atsiliepimų tiek iš vaikų, tiek iš mokytojų. Vaikai noriai įsitraukia, Siesikų gimnazijos mokytoja nustebusi pasakojo, kad vienas jos mokinys mėgaudamasis skaitė „Knygą be paveikslėlių“, nors apskritai nemėgsta skaityti ir beveik neskaito“, – įspūdžiais dalijosi aktorius L. Jurgelis.

„Taip, Siesikuose buvo labai sėkmingas renginys, mokytojai sakė, kad skleidėme gerą energiją, ir Kalėdoms mūsų jau laukia su didesne knyga“, – linksmai pridūrė kartu su Laurynu Siesikuose apsilankiusi aktorė J. Nemanytė.

Aktorė K. Petruškevičiūtė pasakojo, kad tenka susidurti ir su iššūkiais. Visagine iš pradžių vaikai reagavo vangiai, sunkiai įsitraukė, jautėsi kalbos barjeras, tačiau aktoriai pritaikė programą specialiai jiems, kai kurių užduočių atsisakė, ir renginys praėjo gerai. Vėliau mokyklos direktorė sakė, kad tokie užsiėmimai ypač reikalingi Visagino vaikams, nes uždega noru mokytis lietuvių kalbos.

Vaiko akyse matai jo miestą

„Labai įdomu pamatyti skirtingus miestelius. Gal įdomiausia būna vaikų dienos centruose, ten jie labai laukia kokio nors įvykio, susitikimo. Ir patys geriau pažįstame Lietuvą. Pažiūrėjęs į vaiko akis, pamatai ne tik jo šeimą, bet ir visą miestą...“ – sakė G. Rimeika.

Visi norintys gali pakviesti „Knygą be paveikslėlių“ į savo mokyklą ar vaikų dienos centrą. Daugiau informacijos rasite Lietuvos nacionalinio dramos teatro interneto svetainės skyriuje „Edukacija“ (Vaikams ir jaunimui).