Vaikams pailgėjo atostogos: nukeliama mokslo metų pradžia
Moks­lo me­tų pra­džia šie­met nu­ke­lia­ma į pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 3 die­ną, an­tra­die­nį pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Susitarusios mokyklos bendruomenėje ir suderinusios su savivaldybe ar kitais mokyklos savininkais, mokslo metų pradžios šventę mokyklos gali surengti ir šeštadienį, rugsėjo 1-ąją.

Pradėjus ugdymo procesą Mokslo ir žinių dieną – šeštadienį – darbuotojams taikomas apmokėjimas kaip poilsio dieną. Darbo kodeksas nustato, kad už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai.

Ministerijos duomenimis, šiemet į daugiau nei tūkstantį šalies mokyklų nuo rugsėjo atkeliaus per 320 tūkst. mokinių, iš jų – apie 30 tūkst. pirmokų, panašiai tiek pat kaip pernai.