Ukmergėje vaikai maitinami ekologiškai, o vietinių ūkininkų produktai sudaro tik trečdalį
Kai ku­riuo­se Uk­mer­gės  dar­že­liuo­se vai­kai pra­dė­ti mai­tin­ti eko­lo­giš­kais pro­duk­tais – sa­vi­val­dy­bė ti­kė­jo­si, kad vie­tos eko­lo­gi­niai ūkiai ga­lės dau­giau tiek­ti sa­vo pro­duk­ci­jos, ta­čiau ke­lią už­kir­to vie­šie­ji pir­ki­mai – drau­džia­ma ri­bo­ti kon­ku­ren­ci­ją, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­ja. 

„Mūsų pirkimas buvo iš 9 dalių, pagal produktų grupes, kad galėtų daugiau tiekėjų dalyvauti, bet vėlgi gali ateiti tie patys ekologiški produktai iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Numatyti prioriteto būtent lietuviškai produkcijai, juo labiau vietinei, Ukmergės gamintojų, įstatymai nelabai leidžia“, – sakė Ukmergės rajono savivaldybės vicemerė Klavdija Stepanova.

Be to, dėl ekologiškų produktų pabrango maitinimas nuo 70 centų iki 1,4 euro. Projekto iniciatorė – Žemės ūkio ministerija – žada kompensacijas ir šiuo metu rengia finansavimo taisykles.

„Kai taisyklės bus patvirtintos ir, jei savivaldybės norės dalyvauti, norės maitintis sveikiau, ekologiškiau, tai galės kreiptis ir gauti tą finansavimą“, – teigė žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė.

Aptarnaujantys darželius tiekėjai sako, kad vietinių ūkininkų produkcija sudaro tik 30 proc.