Švietimo sistema pasitiki mažiau nei pusė gyventojų
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas švie­ti­mo sis­te­ma šiuo me­tu yra ma­žiau­sias per 20 me­tų, ro­do šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa.

Jos duomenimis, švietimu šiuo metu pasitiki 41,5 šalies gyventojų. Sausį atliktoje analogiškoje apklausoje šis rodiklis siekė 47 procentus.

„Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys sako, kad rekordiškai žemas pasitikėjimas švietimu gali būti susijęs su Vyriausybės vykdoma aukštojo mokslo reforma.

„Tai mažiausias rezultatas per 20 metų. (...) Galbūt čia aukštojo mokslo reforma, sunku pasakyti“, – BNS teigė jis.

Nepasitikintys švietimu nurodė 13,4 proc. respondentų, sausį juo nepasitikėjo 12,2 proc. apklaustųjų.

Pasak V. Gaidžio, aukščiausias pasitikėjimas švietimo sistema buvo 2004 metais, siekęs apie 70 procentų.

Vyriausybei pernai inicijavus aukštojo mokslo pertvarką, Seimas sausį nusprendė, kad Lietuvos sporto universitetas būtų jungiamas prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, o sostinėje įsikūręs Lietuvos edukologijos universitetas bei Kaune esantis Aleksandro Stulginskio universitetas būtų jungiami prie Vytauto Didžiojo universiteto.

Šios aukštosios mokyklos iki kovo turi pateikti Seimui reorganizavimo planus ir sąlygas. Dėl kitų aukštųjų mokyklų parlamentas kol kas sprendimų nepriėmė.

Gyventojų apklausa parodė, kad lietuviai tradiciškai labiausiai pasitiki ugniagesiais gelbėtojais, policija ir kariuomene, o nepasitiki Seimu, partijomis bei Vyriausybe.

Apklausą dienraščio „Lietuvos rytas“ užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko vasario 9–18 dienomis.