Suomija tramdo jaunimą komendanto valanda
Mies­te­lis piet­va­ka­rių Suo­mi­jo­je įve­dė ko­men­dan­to va­lan­dą vai­kams ir mo­kyk­li­nio am­žiaus pa­aug­liams, ta­čiau nė­ra įsta­ty­mų, ku­rie leis­tų baus­ti už jos ne­pai­sy­mą.

Laitilos miesto taryba tikina, kad komendanto valandai pritaria dauguma iš 8 tūkst. miestelėnų, šiuo klausimu diskutuota daugelį mėnesių. Taigi miesto valdžia rekomendavo vaikams nuo 7 iki 13 metų pamokų dienomis grįžti namo iki pusės aštuonių vakaro, o vyresniems moksleiviams – iki 21 valandos. Savaitgaliais jaunimui leidžiama atsikvėpti – abiejų amžiaus grupių moksleiviai, kurių Laitiloje yra maždaug 900, gali būti gatvėse iki 20.30 ir 23 val. atitinkamai.

Laitilos pareigūnai sako, kad komendanto valanda neoficiali ir jos laikymasis priklauso nuo miestiečių bendradarbiavimo. Taryba gali tik rekomenduoti, nes nėra įstatymų, kurie priverstų laikytis komendanto valandos. Svarbiausias šios priemonės tikslas – paskatinti tėvus labiau paisyti vaikų gerovės ir džiaugtis vakarais su visa šeima.

Komendanto valandą pasiūlė Laitilos Vaikų ir paauglių gerovės grupė, kurią sudaro tarybos, mokyklų, policijos ir jaunimo klubų atstovai bei patys moksleiviai. Pasiūlymas buvo paskelbtas internete ir visi galėjo pareikšti nuomonę. Jauni žmonės kaip vieną jų gerovei svarbią problemą nurodė miego stoką.

Laitilos planas primena 1997 metų komendanto valandą Islandijoje, labai giriamą už tai, kad drastiškai sumažino nepilnamečių alkoholio ir narkotikų vartojimo problemas šalyje. Panašių priemonių ir schemų bandoma imtis ir kitur Suomijoje, tačiau ne visi mėginimai sėkmingi. Pavyzdžiui, Lamio miestas praėjusį dešimtmetį mėgino įvesti draudimą vyresniems moksleiviams trintis gatvėse po 21 valandos. Projektą vykdę policijos pareigūnai padarė išvadą, kad to sužiūrėti neįmanoma, nes nėra įstatymų, todėl jaunimo priežiūra yra tėvų uždavinys. Vantos miestas turėjo panašios patirties 2004 metais, kai didėjant jaunimo nusikalstamumui ir į globą paimamų vaikų skaičiui valdžia pasiūlė įvesti komendanto valandą. Miesto taryba pasiūlymą atmetė dėl tų pačių priežasčių – galutinę atsakomybę dėl savo vaikų turi prisiimti tėvai, policija neturi tam galių.

Ne visi mano, kad Islandijos modelis tinka Suomijai. Jauni suomiai tokius metodus laiko suvaržančiais ir pažeidžiančiais jų teises bei laisves.