Su užsienio ekspertais – apie mokytojo prestižą
Ke­li šim­tai prog­re­sy­viau­sių Lie­tu­vos pe­da­go­gų su­si­tiks su už­sie­nio eks­per­tais iš ES ir Azi­jos ša­lių va­sa­rio 28 d. Lie­tu­vos Mo­ky­to­jų Fo­ru­me, įkvėp­ta­me #SWITCH!. 

Susitikime bus aptariamos naujausios švietimo sektoriaus tendencijos Europoje ir pasaulyje, taip pat idėjos, kaip stiprinti profesijos prestižą Lietuvoje.

VU rektoriaus prof. Artūro Žukausko teigimu, universiteto bendruomenės nariai, matydami, su kokiais iššūkiais susiduria šalies švietimo sistema, jaučia pareigą visomis išgalėmis prisidėti sprendžiant šiuos klausimus, o taip pat keisti esamą padėtį ragina ir kiekvieną Lietuvos pilietį, rašoma pranešime spaudai.

„Esame pasirengę tapti aukščiausios kokybės mokytojų rengimo centru ir jau pristatėme naujas, moksliniais tyrimais grįstas studijų programas bei galimybę mokytojams kelti savo kvalifikaciją, tačiau norint esminių permainų švietime, turime susitelkti visi. Sėkmingiausiomis valstybėmis tampa tos, kurios investuoja į išsilavinimą, gerbia mokytoją ir dėstytoją. Žinodami, ko norime, ir atkakliai dirbdami, mes esame pajėgūs turėti aukščiausios kokybės švietimo sistemą“, – sako prof. A. Žukauskas.

Pasak vieno iš renginio organizatorių, atlyginimo dydis yra ne vienintelis profesijos prestižo rodiklis ir šis klausimas užgožia modernėjančios, besikeičiančios Lietuvos švietimo sceną. „Renginyje Lietuvos mokytojai susitiks su užsienio švietimo ekspertais apsikeisti modernaus ugdymo idėjomis, kurios, tikiu, yra svarbi mokytojo profesijos prestižo dalis. Forume ypač laukiame pedagogų, galinčių pasidalinti savo unikalia patirtimi, peržengiančia įprastas mokymo metodikas“, – vienas organizatorių kviečia Antanas Guoga.

Forumo metu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Švietimo ir įgūdžių direktorato vadovas Andreas Schleicher tiesioginėje vaizdo transliacijoje dalyviams pristatys, kaip sėkmingiausios šalys pasirenka, vysto, įvertina mokytojus. Aukšto lygio ekspertas taip pat aptars, kaip šalys gali pritraukti talentingus vyrus bei moteris pasirinkti mokytojo profesiją, kaip juos išlaikyti.

Suomijos ir Singapūro tyrimo ir mokslo įstaigų ekspertai Forume pristatys tyrimus, įgarsinančius mokytojo profesijos svarbą pasaulyje. Užsienio ir Lietuvos ekspertai diskutuos apie mokytojo profesijos prestižo sudedamąsias. Pranešimus apie inovatyvius mokymo metodus, platformas, skirtus efektyvesniam mokytojų darbui, skaitys Olandijos, Danijos, Belgijos švietimo ekspertai. Europos Komisijos atstovas Forume aptars mokytojo vaidmenį skaitmeniniame amžiuje. Lietuvos švietimo ir verslo ekspertai aptars technologijas mokyklose, jų naudojimą, apribojimus ir galimybes.

Lietuvos Mokytojų Forumas – tai iniciatyva, įkvėpta kasmetinio didžiausio modernių technologijų ir verslumo renginio Baltijos šalyse #SWITCH!, į Lietuvą atvežančio pažangias idėjas ir skaitmenines technologijas bei iniciatyvą „Idėja Lietuvai“, kurios metu idėja „Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 m.“ buvo išrinkta tarp trijų svarbiausių. Pasak organizatorių, Forumas skirtas tiems mokytojams, kurie tiki savo profesija ir nori nuolat semtis žinių; o ypač tiems, kurie nori koja kojon žengti su inovatyviomis technologijomis.