Studijų kainose – šuolis
Kai ku­rių stu­di­jų kryp­čių kai­nos šį­met ki­lo net iki 23 proc., ir ly­gi­nant su per­nai, tai di­de­lis šuo­lis. Per­nai kai­nos ki­lo vos iki 1,5 proc., nu­ro­do por­ta­las del­fi.lt.

Universitetinių studijų norminės kainos –“krepšeliai“ šįmet pakilo nuo 181 iki 1668 eurų, kolegijose – nuo 194 iki 809 eurų.

Pakilus norminėms kainoms, kils ir universitetinės. Už mokslą mokantiems studentams teks mokėti mažiausiai daugiau tiek, kiek pakilo valstybės nustatyta kaina. Tačiau šiuo metu dar nėra aišku, kokią sumą už studijas turės mokėti šįmet įstoję studentai, naujos, universitetų nustatytos, kainos turėtų paaiškėti gegužės mėnesį

Studijos brango ir kolegijose. Kainos, kurias už studijas moka valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, taip pat reguliuojamos kolegijų viduje, tad ir jų kainos, tikėtina, kils.