Strigs naujų studentų priėmimas į pedagogų rengimo programas
Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą (LEU) pri­si­jun­gęs Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas (VDU) kol kas ne­ga­li vyk­dy­ti pri­ėmi­mo į nau­jas pe­da­go­gų ren­gi­mo prog­ra­mas, nes jos – ne­akre­di­tuo­tos, tei­gia VDU rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis.

„Esame pateikę keturias programas – tiek mokytojų dalykininkų, tiek ikimokyklinio, tiek pradinio ugdymo – deja, iki šiol jos nėra akredituotos ir mes jų negalime pateikti į bendrojo priėmimo sistemą“, – BNS trečiadienį sakė J. Augutis.

Jo teigimu, naujos programos vertinti pateiktos dar vasarį, tačiau atsakymų dėl jų akreditavimo nėra iki šiol.

Pedagogų rengimo klausimai trečiadienį aptariami Švietimo ir mokslo ministerijoje vykstančioje diskusijoje. Joje švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė teigė, kad naujų pedagoginių programų vertinimas jau baigiamas ir bendrojo priėmimo sistemą jos turėtų pasiekti artimiausiu metu.

BNS primena, kad bendrasis priėmimas jau yra prasidėjęs.

Ministrė taip pat dėstė, kad iki šiol užtikrinti pedagogų rengimo kokybę buvo sudėtinga, todėl dabar mokytojų rengimas telkiamas į tris pedagogų rengimo centrus: Vilniaus universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą ir Šiaulių universitetą.

Ji aiškino, kad mokytojais turėtų tapti ir baigusieji dalyko studijas, o vėliau įgiję pedagogo kvalifikaciją.

Ministerija pažymi, kad šiemet priėmimui į pirmos pakopos pedagogines studijas skiriama 315 valstybės finansuojamų vietų, tai 20 proc. daugiau nei pernai.