Streikuojantys mokytojai ministerijoje krečia pokštus
Ket­vir­tą nak­tį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je bu­din­tys strei­kuo­jan­tys mo­ky­to­jai su­ma­nė pa­pokš­tau­ti – Švie­ti­mo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės pa­var­dę ant ka­bi­ne­to du­rų pa­kei­tė ki­ta – mo­ky­to­jos Ve­ro­ni­kos Nau­mo­vai­tės. Šis poel­gis su­kė­lė Vy­riau­sy­bės pa­si­pik­ti­ni­mą. Mo­ky­to­jai ti­ki­na du­rų už­ra­šų ne­lie­tę, te­su­kū­rę fo­to­mon­ta­žą.

Premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas asmeninėje „Facebook“ paskyroje pasidalino mokytojų pokštu, tačiau šis patarėjui neatrodo juokingas.

„Norim kalbėtis, niekas mūsų neklauso“ virsta „imam ministeriją“? Nežinau, ar daug žmonių norėtų gyventi valstybėje, kur klausimai sprendžiami tokiu būdu. Manau, kad nuo penktadienio ribos buvo peržengtos, o A.Navickas pamiršta, jog ir streiko metu galioja LR įstatymai“, – rašo S. Malinauskas.

Ta pačia nuotrauka savo paskyroje pasidalino ir Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė. Jos komentaras buvo lakoniškas: „Matyt visi turime savus dialogo suvokimo standartus“.

Mokytoja Veronika Naumovaitė tikina, kad paviešinta socialiniame tinkle nuotrauka yra fotomontažas.

„Noriu atkreipti visų dėmesį, jog ši nuotrauka yra sukurta naudojant paveikslėlių redagavimo programą. Šio fotomontažo tikslas buvo kūrybiškai atkreipti ministrės Jurgitos Petrauskienės dėmesį ir pakviesti ją diskusijai. Gaila, kad ministrė ir premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas tai priėmė kaip destrukcijos apraiškas. Tokių tikslų niekada neturėjau, neturiu ir neturėsiu.Esu mokytoja, mylinti savo darbą, savo mokinius ir norinti rasti sprendimą šioje situacijoje! Man labai gaila, kad visa ši situacija krypsta beviltiškumo link. Mūsų visų tikslas turi būti – kuo greičiau rasti abi puses tenkinantį sprendimą ir grįžti prie normalaus edukacinio proceso!“, – „Facebook“ paskyroje rašo mokytoja.

Penktadienį ministerijoje likusiems nakvoti mokytojams buvo nubrėžtos griežtos ribos. ŠMM kancleris Tomas Daukantas informavo, kad patalpose gali būti ne daugiau kaip 30 streikuojančių mokytojų. Pagal taisykles budintys ministerijos pastate asmenys privalo nepažeisti tvarkos bei negadinti ministerijos turto.

Visgi budintys ministerijos pastate pedagogai ne kartą peržengė jiems nubrėžtą ribą. Šeštadienį, kada streikuotojus aplankė ministrė J. Petrauskienė, pastate buvo daugiau nei 30 pedagogų. Penktadienį grįžę iš mitingo nuo Seimo rūmų streikuotojai pamatė užrakintas ŠMM duris. Pastatą prižiūrintis darbuotojas pareiškė, jog mokytojų jis po darbo valandų negalįs įleisti į ministerijos patalpas, antraip bus pažeista tvarka, nebus užtikrinama tinkama ministerijos duomenų apsauga. Nepaisydami apsaugos aiškinimų pedagogai į ministeriją lipo per langą.

Ministerijoje ketvirtadienį per daugiau nei 13 valandų vykusias derybas ministrė J. Petrauskienė ir profsąjungos iš esmės sutarė dėl maždaug dešimties punktų, kaip taisyti rugsėjį įvestą etatinį mokytojų apmokėjimo modelį ir numatyti daugiau finansavimo švietimo pagalbos specialistams. Dauguma šių punktų buvo pasiūlyti nestreikuojančių profsąjungų, o dėl Andriaus Navicko vadovaujamos streikuojančios profesinės sąjungos reikalavimų sutarta nebuvo ir derybos buvo atidėtos.

Jose kol kas nepavyko susitarti dėl mokytojų algų koeficientų didinimo penktadaliu. Vyriausybė teigia, kad tai kainuotų papildomus 130 mln. eurų, o naujus įsipareigojimus dėl mokytojų algų kėlimo įmanoma prisiimti tik nuo 2020 metų. A. Navicko profsąjunga reikalauja koeficientus kelti nuo 2019-ųjų.

Atidėjus derybas, liko neaptarti klausimai dėl nekontaktinių valandų skaičiaus didinimo priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, taip pat pareiginės algos pastoviosios dalies funkcinių intervalų naikinimo, klasių mažinimo, mokytojo etato struktūros keitimo.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos, visiems reikalavimams įgyvendinti reikėtų beveik 300 mln. eurų.

A. Navicko vadovaujama profesinė sąjunga prieš tris savaites paskelbė neterminuotą streiką ir ketina budėti ministerijoje tol, kol bus įgyvendinti visi jų reikalavimai. A. Navicko žodžiais tariant, „nors ir iki Kalėdų“.