Streikuojantys mokytojai – iššūkis mokykloms
An­trą sa­vai­tę ke­lias­de­šim­ty­je mo­kyk­lų dėl eta­ti­nio pe­da­go­gų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo be­si­tę­sian­tys mo­ky­to­jų strei­kai ke­lia iš­šū­kių mo­kyk­loms dėl ug­dy­mo prog­ra­mų įvyk­dy­mo. Pa­tei­kia­mas Strei­kuo­jan­čių mo­kyk­lų są­ra­šas.

Vilniaus Žemynos progimnazijoje jau aštuonias dienas streikuoja daugiau nei 60 pedagogų, dirba 12 mokytojų.

Į mokyklą atvykstantys pradinių klasių mokiniai leidžia laiką sporto salėje ar bibliotekoje, vyresni mokiniai sprendžia uždavinius, konsultuojasi su mokytojais, BNS sakė progimnazijos direktorė Eugenija Surmilavičienė.

Ji teigė, kad padėtis mokykloje valdoma, tačiau streikui užtrukus ilgiau nei dvi savaites progimnazija susidurs su problema išdėstyti vaikams visą programą.

Ji teigė, kad padėtis mokykloje valdoma, tačiau streikui užtrukus ilgiau nei dvi savaites progimnazija susidurs su problema išdėstyti vaikams visą programą.

„Dvi savaitės mums nieko, bet jeigu viskas užsitęs ilgiau, tai gali būti blogai“, – BNS pirmadienį sakė E. Surmilavičienė.

Ji tvirtino, kad laiko rezervo dar yra, nes šiemet Švietimo ir mokslo ministerija dar penkiomis dienomis prailgino mokslo metus, o ugdymo programos liko tokios pačios.

Mokykloje žadama organizuoti papildomas konsultacijas aštuntokams, kitąmet stosiantiems į gimnazijas.

Kalvarijos gimnazijoje, kur streikuoja 12 iš 75 pedagogų, pamokas ėmėsi vesti neformalaus švietimo organizatoriai, socialiniai pedagogai, direktorės pavaduotojai ugdymui.

„Be jokios abejonės, problemų ir sudėtingumų yra. Neturime tiek mokytojų, kad jie galėtų užimti visas klases“, – kalbėjo Kalvarijos gimnazijos direktorė Dijana Kavaliauskienė.

„Streikuojantys mokytojai irgi turi vykdyti ugdymo planą ir programą su savo mokiniais turės išeiti, bet nurodyti, kad pabaigtų streiką aš neturiu teisės“, – sakė direktorė.

Anot jos, streikuojantys pedagogai turės pasitempti ir intensyviau mokyti vaikus, kad išdėstytų jiems visą programą.

Zarasų Ąžuolo gimnazijos direktorius Rimantas Bikulčius BNS teigė, kad streikuojant 16-ai iš 34 mokyklos pedagogų, gimnazija yra pasitvirtinusi laikinąjį tvarkaraštį.

„Ugdymo procesas nėra sutrikęs, bet apjauktas. Jis nepilnavertis, bet vyksta“, – sakė R. Bikulčius.

Jis teigė negalintis pasakyti, ar dėl streiko vėliau kils problemų mokiniams įvykdyti visą metų ugdymo kursą.

„Po streiko susėsime, kalbėsimės ir bus matyti“, – kalbėjo gimnazijos direktorius.

„Situacija visur skirtinga“

Žemynos progimnazijos mokytojai sako protestuojantys iš solidarumo su kitais pedagogais, nes jiems patiems dėl būsimų darbo sąlygų susitarti su mokyklos vadovybe pavyko.

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarka įvesta nuo rugsėjo. Streikuojančius mokytojus teigia remianti ir direktorė.

„Bendruomenė esame labai vieninga. (...) Tėvai palaiko mokytojus, o vadovas be savo kolektyvo apskritai yra, atsiprašau, tuščia vieta. Jis tik administratorius, kuris sudėlioja sąlygas, kad mokytojui dirbti būtų gerai“, – kalbėjo E. Surmilavičienė.

Ji džiaugėsi, kad procesą su mokytojais derantis dėl darbo apmokėjimo pavyko suvaldyti.

„Turiu fantastiškus mokytojus, kurie nepaisant visko, suprato, kad reikia kokybiškai mokyti vaikus“, – kalbėjo Žemynos progimnazijos direktorė.

Tuo metu Kalvarijos gimnazijos vadovė teigė, kad įvedant naują apmokėjimo modelį kilo iššūkių – mokykla tik rugsėjo 6 dieną sulaukė rekomendacijų iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kaip turėtų skirstyti krūvį.

Zarasų Ąžuolo gimnazijos vadovas tvirtino, kad mokykloje nepavyko suderinti naujos darbo apmokėjimo sistemos, didelė dalis darbuotojų dėl to nepasirašė darbo sutarčių.

„Pats etatinio apmokėjimo principas, kad mokytojai žinotų savo atlyginimą, kad jis nesikeistų bent nuo rugsėjo iki rugsėjo, tai čia gerai. Kaip su įgyvendinimu – kitas klausimas“, – kalbėjo D. Kavaliauskienė.

Protestuojantys pedagogai teigia, kad nauja apmokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga, nes Švietimo ir mokslo ministerija tinkamai nepasirūpino pertvarkos įgyvendinimu, o mokytojai visoje Lietuvoje už tą patį darbą uždirba skirtingai dėl galimybės subjektyviai interpretuoti tvarką.

„Įvertinus mokyklos pakraipą, stipriąsias puses ir tradicijas kiekviena mokykla galėtų vyšnią ant torto užsidėti pati. O dabar net to torto nėra – situacija visur skirtinga“, – kalbėjo Žemynos progimnazijos direktorė.

Zarasų Ąžuolo gimnazijos vadovas tvirtino, kad mokykloje nepavyko suderinti naujos darbo apmokėjimo sistemos, didelė dalis darbuotojų dėl to nepasirašė darbo sutarčių.

Šioje mokykloje dirba streiką nacionaliniu mastu organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, pirmadienį šalyje streikuoja 50 mokyklų mokytojai. Streiką organizuojančios profsąjungos duomenimis, protestuoja 65 įstaigų pedagogai.

Švietimo ir mokslo ministerijos, profsąjungų ir savivaldybių atstovai turėtų kitą savaitę pateikti pasiūlymus, kaip taisyti naują modelį. Ministerija sako, kad jis leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį.

Streikuojančių įstaigų sąrašas

Nuo lapkričio 12 d.

1. Vilniaus Žemynos progimnazija

2. Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

3. Panevėžio r. Velžio gimnazija

4. Kalvarijos gimnazija

5. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

6. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

Nuo lapkričio 13 d.

7. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

8. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija

9. Panevėžio r. Smilgių gimnazija

10. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

11. Švenčionių pradinė mokykla

12. Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Nuo lapkričio 14 d.

13. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

14. Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija

15. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

16. Kaišiadorių Žiežmarių gimnazija

17. Vilniaus lopšelis-darželis „Aušrelė“

18. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

19. Skuodo Bartuvos progimnazija

20. Šaulių r. Meškuičių gimnazija

21. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

22. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

Nuo lapkričio 15 d.

23. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

24. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla

25. Panevėžio muzikos mokykla

26. Panevėžio r. Ramygalos gimnazija

27. Šiaulių Centro pradinė

28. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

29. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

30. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

31. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Nuo lapkričio 16 d.

32. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

33. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

34. Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“

35. Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“

36. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

37. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

38. Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

39. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija

Nuo lapkričio 19 d.

40. Klaipėdos Vydūno gimnazija

41. Panevėžio Saulėtekio progimnazija

42. Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“

43. Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“

44. Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“

45. Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla

46. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

47. Visagino Atgimimo gimnazija

48. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

49. Švenčionių progimnazija

50. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

51. Panevėžio Vilties progimnazija

52. Zarasų meno mokykla

53. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

54. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija

55. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

56. Klaipėdos Gedminų progimnazija

57. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

58. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

59. Klaipėdos laivininkų mokykla

60. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija

61. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija

62. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla

63. Kėdainių šviesioji gimnazija

64. Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

65. Kaišiadorių meno mokykla

Nuo lapkričio 20 d.

66. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

67. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

68. Raseinių Šaltinio progimnazija

69. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

70. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija

71. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

72. Klaipėdos Litorinos mokykla

73. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

74. Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos

75. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Nuo lapkričio 21 d.

76. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

77. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

78. Alytaus Putinų gimnazija

79. Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“

80. Klaipėdos „Sendvario“ progimnazija

81. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

82. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“

83. Vilniaus „Juventos“ gimnazija

Nuo lapkričio 22 d.

84. Raseinių meno mokykla

85. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

86. Šakių r. Griškabūdžio gimnazija

87. Alytaus Jotvingių gimnazija

88. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla

89. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija

90. Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Nuo lapkričio 23 d.

91. Alytaus Panemunės progimnazija

92. Pagėgių sav. Piktupėnų pagrindinė mokykla

93. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

94. Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija

95. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

Nuo lapkričio 26 d.

96. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

97. Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“

98. Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

99. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

100. Trakų r. Aukštadvario gimnazija

Nuo lapkričio 27 d.

101. Joniškių Gataučių M. Katiliūtės mokykla

102. Joniškių Mato Slančiausko progimnazija

Nuo lapkričio 28 d.

103. Šakių „Varpo“ mokykla

104. Utenos Dauniškio gimnazija

105. Druskininkų Ryto gimnazija